Artikler i Kommentar

«Fuskedommen» og dens betydning for studenter

For kort tid siden ble en dom som omhandlet hva som anses som «fusk» avsagt i Høyesterett. I saken mellom Universitetet i Bergen (UiB) og jusstudenten Martin Seglen Baadshaug, ble studentens handlinger ansett for å bære elementer av å være […]

Lønn for strevet

Norges Handelshøyskoles studentforening er regulert av Loven for NHHS, som slår fast at hvert underutvalg skal ha en instruks. Hver instruks slår fast hvordan utvalgets arbeid skal foregå, og detaljer rundt valg av styre. Et eksempel på dette er Kjernestyrets […]

NETTSIDE-Alexander-Cappelen---Kristina-Hopland_0045

Baner han vei for dramatisk økte skatter?

Radikal professor: Venstresiden trenger ammunisjon i skattedebatten. Kan de få den fra Alexander Cappelen?

olje1

Vant i Vikinglotto, endte på trygd

Farlig utvikling: Oljen gir Norge 30 år med historiske muligheter. Hva sitter vi igjen med etter de 20 første?

130814_FKU_UFF_Aida Vardanyan_0004_BW

Dyre prinsipper

NHHS har investert stort i vakthold. Likevel kan VK bli ofret til fordel for eksterne vakter. Det kan bli dyrt.

SIBkantineOda Myhrvold_2

SiB-skuta ute av kurs?

Studenter blir stadig fattigere, og SiB lopper stadig flere kroner ut av studentenes lommebøker. Hvordan skal SiB igjen spille på lag med studentene? Norske studenter blir stadig fattigere på av tross av KPI-justerte lån. Sterk økning i utleiepriser får mye […]

1 2 3 4