Artikler i Leserinnlegg

Kristoffer Bakke ønsker mer velferd og mindre lønn for studentene.

Mindre lønn, meir velferd!

– Det er både gledeleg og imponerande at det er frivilleg arbeid som står bak det mangfaldige tilbodet studentane har i Bergen.

web1 copy

Foran enhver stor kvinne står en mann

I hele vår levetid har det vært bra å være kvinne i Norge. Nå er vi bekymret for hvordan det blir å vokse opp som kvinne i en verden der Trump er øverste leder.

fl0xe5m_sjur_0

Den usikre framtida

Sjur Didrik Flåm, professor ved institutt for informatikk ved UiB, diskuterer usikkerhet.

fotokreditt-young-kim

Studentlekene til NHH 23.01.17

Studentlekene (SL) i Trondheim gleder seg til å arrangere lekene 22.-26. februar 2017!

web

X-AMENsperiode

Ok, så var vi her igjen. I hvert fall nesten. Vi innser etter litt over to måneder at høstsemesteret allerede er forbi, og at det nå er under en måned til første eksamen. Panikken begynner å komme krypende, og som […]

web

Ærlighetens time

Både i Studvest (24.08) og i Stoff (13.10) har vi kunnet lese om frustrerte studenter som retter pekefingeren mot underutvalg og lag i NHHS og NHHI. Mange NHHS-ere har nok opplevd at ting har blitt satt på spissen og tatt ut av sammenheng. Uansett om kritikken er berettiget eller ikke, er den med på å danne et ufullstendig bilde av kulturen i NHHS.

1 2 3