Artikler i Meninger

Foreningsmøtet, de døve ørers demokrati.

Etter forrige Foreningsmøte (FM) har Representantskapet diskutert hvorvidt vi synes FM fungerer som organ. Da Profileringsutvalget talte opp antallet som var igjen etter at lydbordsaken hadde vært oppe, var det enkelt for de oppmøtte å se effekten av å samle […]

Lønn for strevet

Norges Handelshøyskoles studentforening er regulert av Loven for NHHS, som slår fast at hvert underutvalg skal ha en instruks. Hver instruks slår fast hvordan utvalgets arbeid skal foregå, og detaljer rundt valg av styre. Et eksempel på dette er Kjernestyrets […]

Stortinget,_Oslo,_Norway_(cropped)

Grønt lys for politisk mangfold

På Foreningsmøtet torsdag 13. februar ble Unge Venstre NHHs søknad om opptak som interessegruppe nedstemt. I kjølvannet startet en gruppe studenter utenfor Unge Venstre NHH en underskriftskampanje og tirsdag blir saken åpnet for ny votering. Vi ønsker i dette innlegget […]

Adolph_Tidemand_&_Hans_Gude_-_Bridal_Procession_on_the_Hardangerfjord_-_Google_Art_Project

Nordmenn: Vakre og merkelige

På forrige Foreningsmøte ble flere av resultatene fra undersøkelsen foretatt av IRAN, International Resources and NHHS, presentert til studentene. I likhet med andre studenter var vi overrasket over hvor positive studentene var til internasjonalisering av NHHS. Selv AIESEC, verdens største […]

667637_70763778

Fornøyd når 75 % dropper valget?

I et leserinnlegg kommer Runar Wiksnes og Peder Engesæth med kritikk rettet mot K7 Bulletin. Vi mener at Wiksnes’ og Engesæths kritikk er lite treffende.

NETTSIDE20130903_Venstreintervju-med-Hogne_0105

Ein liberal leikekamerat

Å få tilføre ein politisk dimensjon i det mangfaldige NHHS er eit luksusproblem. Potensialet for samarbeid på tvers er stort, skriv Hogne Ulla i Unge Venstre NHH. Eg får ofte spørsmål om kva eit Unge Venstre–lokallag skal sysle med i […]

1 4 5 6 7 8 9