Artikler i Nyheter

Budsjettkomiteens endelig innstilling 2017

Kutter ikke i NHHI-støtten

Budsjettkomiteen i Velferdstinget (VT) kuttet ikke i støtten til NHHI i sin endelige innstilling onsdag. – Jeg er fortsatt spent på det endelige resultatet, sier NHHI-leder Jørgen Kjos.

Screen Shot 2017-10-25 at 15.44.35

Karakterpress på jussen

Det juridiske fakultet har lenge ønsket å dempe karakterpresset. Studenter ved fakultetet mener derimot at fakultet har like mye ansvar for presset som private aktører.

Yggdrasil: Det nyvalgte kjernestyret i NHHS. Fraværende: Kristoffer Bakke, Ingelin Uthaug og Thomas Molumby.

Vil kjempe for studentforeningen i byggesaken

Det nyvalgte kjernestyret, Yggdrasil, lover å stå opp for studentenes interesser under rehabiliteringen av NHH. – Vi vil kjempe for hver eneste kvadratmeter, sier leder Hauahei.

Screen Shot 2017-10-23 at 11.48.10

Nok et valg uten konkurranse

Minimal konkurranse ga igjen lav valgoppslutning under årets høstvalg i studentforeningen.

NHHS

Her er resultatet for Høstvalget

Valgdeltakelsen er voksende, men den er fremdeles under 20 prosent.

171010 - Bulle NHHS Horror - Henrik Eikefjord

Avfeier beskyldninger om lekkasje

Stormen har rast på Jodel med beskyldninger etter billettsalget til femtekullsshow. Arrangørene, samt NHHI Lacrosse og Kanonball, utelukker at det har forekommet lekkasje.

1 2 3 4 46