Artikler i Økonomi

Bullesamtalen-live_Tone-Mari-Måseidvåg

Nye tankar om økonomi

I framtida vil relasjonar bli stadig viktigare, også innan næringsliv og økonomi. Mennesket er på veg inn i ei relasjonsopplysingstid. Dette fortalde Irene Nygårdsvik under Bullesamtalen live. I ei tid der relasjonar står sentralt meiner ho noko av etablert økonomisk […]

Trygding-Mari-Rege-UIS

Verdensmestere i trygding

20 prosent av arbeidsfør befolkning lever på trygd. – Vi må ta smitteeffekten innover oss, sier adferds-økonom.

1 11 12 13