Karin Thorburn topper listen med over 4 millioner kroner i inntekt i 2017.

K7 Bulletin har gjort et dypdykk i skattelistene og tatt en gjennomgang av inntekten til noen av de mest sentrale ansatte på NHH. Finansprofessor Karin Thorburn har suverent høyest inntekt, blant de personene K7 Bulletin har sett på, med 4 104 510 millioner kroner i 2017. Thorburn har vært ansatt som professor ved NHH siden 2009. Utad er hun kanskje mest kjent for sin forskning på likestilling og kvinnekvotering i bedriftsstyrer.

Selv om Thorburn er i en egen klasse, er det flere andre NHH-personligheter som kan smile hele veien til banken. NHH-rektor Øystein Thøgersen følger på andre plass med nesten 1,7 millioner i inntekt.

 

HØY INNTEKT: Karin Thorburn. Foto: NHH

Thøgersen har betydelig høyere inntekt enn sin rektorkollega på UiB, Dag Rune Olsen. I 2017 tjente Olsen 1.286.528 kroner. Begge to blir likevel slått av BI-rektor Inge Jan Henjesand, som i fjor hadde en inntekt på 2.242.260 kroner.

Skattelistene gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde over hvor mye man har tjent i løpet av året. Inntekten i skattelistene viser summen av en persons skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag. I en slik sammenligning, er det viktig å understreke at inntekt kan bestå av mer enn bare lønn, men også bonuser, utbytte, styrehonorar, m.m.

LES OGSÅ