De fleste eksamener ved NHH gjennomføres som digitale hjemmeeksamener dette høstsemesteret.

Det opplyser skolen i en melding fredag.

– På grunn av koronasituasjon vil skoleeksamener høsten 2020, med unntak av [masterkurset Decisions, Strategy and Information], bli gjort om til hjemmeeksamener. Detaljer om lengde og karakterskala på de forskjellige eksamenene vil bli annonsert på de respektive kurssidene, opplyser skolen.

Det var opprinnelig planlagt skoleeksamen i flere kurs denne høsten.

Skolen har satt i verk tiltak for å redusere mulighetene for juks på hjemmeeksamenene, heter det i meldingen.