Meninger2018-08-30T20:14:57+00:00

Meninger

La oss se på veien videre

– Det er trist å høre at flere føler seg ekskludert fra det vi ønsker at skal være Norges beste studentforening. Vi ønsker derfor å få innspill på hva som kan gjøres for å forbedre inkluderingen.

Dette er galt med NHH

– Jeg er uenig i at stud.nhh er råttent som helhet, men det ligger epler i bøtten som jeg ikke ville pirket i med en lang pinne.

Monolitten?

Mitt syn er at om vi skal løse utfordringene ved studentmiljøet på skolen kan vi ikke bare ha «mer av det samme», altså mer NHHS. Studentforeningen vår er allerede glimrende, kanskje best i Norge, for dem som er med. Det er flott. Neste steg må være å gjøre skolehverdagen like fin for dem som ikke er med. Jeg har ingen mirakelkur, men jeg kan komme med to forslag basert på mine egne erfaringer. Jeg er som nevnt «utenfor», men heldigvis langt fra ensom.

Forskjellsbehandling innad i studentmiljøet

Noe som er trist i denne saken, er at det er akkurat de som får disse fordelene som har best sjanse til å påvirke og endre systemet innenfra. Men jeg skjønner jo at det ikke er i deres interesse å kjempe for noe slikt.