Nyheter

Stensaker fikk Bronsesvampen for andre gang

SOL040-foreleseren får studentenes foreleserpris for sin «unike evne til å erobre Aud.Max». Inger Stensaker har vunnet vårens bronsesvamp, studentenes egen foreleserpris, for faget strategisk ledelse…

NHHS sier ja til politiske partier

Etter halvannen times debatt, trakk Hans Falck forslaget om å forby politiske partier i NHHS. I stedet fremmet han et forslag om å tilføye en paragraf som tillater dem.

Studvest utestengt fra møte

På tross av at foreningsmøtet er åpent for mer enn 3000 deltakere, ønsket ikke studentforeningen at Studvest skulle dekke møtet. – En problemstilling vi aldri har vært borti før, forteller ansvarlig redaktør i Studvest

Fikk ikke frede egen lønn

Avgjørelsen om å frede lønnen til lederen av Velferdstinget ble aldri spennende. Etter en kort og ryddig diskusjon endte det med at kun tre personer stemte for forslaget

Vil beholde Studia

Er det virkelig nødvendig med en fysisk bokhandel bare for studentene, spør innehaver av Studentkortet.no. – Ja, sier styreleder i SiB, Audun Kjørstad.