Økonomi og Samfunn2018-08-30T20:17:21+00:00

Økonomi og Samfunn

Krisen uten konsekvenser

FINANSKRISE: Den store depresjonen førte til markedsregulering, og oljekrisen på 1970-tallet ble et ideologisk oppgjør mellom planøkonomi og markedsøkonomi. Ifølge Ola Grytten har ikke finanskrisen fått tilsvarende følger.

1 2 14