Økonomi og Samfunn

Krise? Mulighet!

For gode politikere er ikke kriser nødvendigvis noe negativt. De som utnytter dem på en god måte får utslag på meningsmålene. Det klarer den blåblå…

USAs sinteste hedgefond

For snart et tiår siden slo finanskrisen til. Aksjepriser stupte, banker gikk overende og millioner ble arbeidsløse. Samtidig var det en håndfull person som så…

Røde partier + islam = sant?

Venstresiden har historisk sett sjeldent nølt med religionskritikk. Nå innrømmer de at de har gjort et unntak med islam. Andreas Halse er tidligere leder av…