Økonomi og Samfunn

Hemmelighold – Et skatteeventyr

Hemmelighold har blitt big business. Når de multinasjonale selskapene unngår å betale skatt, er det folk flest som må ta regningen. Skatteparadisene står i sentrum…

Etterlyser økonomisk kritikk

Lederskribent i Financial Times Martin Sandbu mener vi ubevisst godtar moralen i økonomisk teori, og etterspør mer kritisk tenkning blant økonomer og godtfolk. Etterlyser økonomisk…

Politikernes fagmann

I begynnelsen av februar ble den etterlengtede produktivitetskommisjonen oppnevnt. Jørn Rattsø er mannen regjeringen har valgt til å finne ut hvordan den norske produktiviteten kan…

«Pillen» som forandrer verden

Samfunnsvitenskapens Berlinmur er i ferd med å falle. Ved bruk av økonomiske «piller» nyanserer adferdsøkonomer økonomifagets tilnærming til verden rundt seg, og skaffer seg venner…