Økonomi og Samfunn2018-08-30T20:17:21+01:00

Økonomi og Samfunn

Nye tankar om økonomi

I framtida vil relasjonar bli stadig viktigare, også innan næringsliv og økonomi. Mennesket er på veg inn i ei relasjonsopplysingstid. Dette fortalde Irene Nygårdsvik under…