Tett på: Direksjonsmusikken

Ringnes-drikkende Direksjonsmusikken har underholdt NHH med sprikende musikalske ferdigheter og utagerende hagleskyting i 50 år.