Vil gjøre NHHS engelskspråklig

Språk skal ikke være en barriere for inkludering i NHHS. Likevel er de færreste lover [...]