Kaffekongens kakemetaforer

Herman Friele om kaffe, kaker, økonomi og seg selv. – Det er litt av et [...]