Retningslinjer for opptak i NHHS endres – idrettslag og kjellergruppe kommenterer

Forbud mot alkohol på opptak, sosiale opptak i NHHS-grupper og promotering i forelesninger er noen [...]