Søndag 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse i 2021.

NHHerne markerte den ved to anledninger. På selveste dagen inviterte NHHI Friluft alle som ønsket til en tur på Sandviksbatteriet. Dagen etter sto Kjernestyret (KS) på stand i Speilsalen og delte ut kake til forbipasserende.

Søndags morgen

NHHI friluft ble stiftet desember 2020, men har allerede tett oppunder 200 medlemmer. Til tross for et litt skrantende oppmøte i går, er de fornøyd med deres tilbud.

– Ja, vi var 12 stykker på turen. Det regnet, noe som setter en bremser på turlysten for de fleste, forståelig nok, sier styremedlem Johannes Elgaaen i NHHI Friluft.

De går innunder kategorien «åpne foreninger». Her får alle NHHere som vil være med i bytte mot et innmeldingsbeløp på 150 kroner.

Motivasjonen bak oppstarten

Han forklarer at motivasjonen bak oppstarten av idrettslaget var å tilby NHHere et lavterskeltilbud der alle kunne være med. Selv har han vært med siden oppstarten i desember 2020. 

– Vi ser behovet for inkludering og har merket at folk setter pris på å kunne møte opp uten å bli intervjuet. Stadig flere av de nyoppstartede foreningene velger å være åpne.

Fremveksten av åpne foreninger

Tradisjonelt har den gjengse NHHer måttet se seg nødt til å stille på en rekke opptak, dersom han eller hun har ønsket å bli en del av det organiserte studentmiljøet på NHH. Seleksjonsprosessen har ofte vært todelt, en faglig og en sosial del. Slik er det ikke lenger.

– I tillegg til oss er det en del andre åpne foreninger som organiserer åpne treninger for alle som ønsker å være med.

Årets tema var pandemien

De til tider særs strenge smitteverntiltakene har satt sine spor i den norske befolkningen. Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse fra vinteren 2020, viste at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager i denne perioden. Unge og aleneboende, har hatt den største psykiske belastningen, og spesielt i områder hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.

Studentenes helse -og trivselsundersøkelse (SHoT) fra april i år, viste at 45 prosent av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien, og at kvinnelige studenter har over dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige for å søke hjelp for psykiske plager.

Helena Haldorsen er leder av Velferdstinget vest. Foto: Velferdstinget vest

Velferdstingets leder, Helena Haldorsen, forklarer at deres oppgave er å opplyse studentene på tilbudene rundt dem:

– Nå som samfunnet har åpnet og studentene igjen møtes til forelesning, på lesesal eller på studentbar, håper vi at dette vil være med på å forbedre studenters psykososiale liv. Velferdstinget jobber med å kommunisere ut alle de gode tilbudene som finnes av psykisk helsehjelp her på Vestlandet til vår studentmasse. Sammen tilbyr alt fra kurs i studiemestring, rådgivningstimer, gruppeterapi til psykologtimer. Det viktigste er at studentene er klare over at det finnes verktøy de kan benytte når hverdagen blir vanskeligere.