Sugde sprit fra pung og slikket krem

Nye NHH-studenter blir skjenket og oppfordret til seksualisert lek under førstekullsuken. Praksisen møter hard kritikk.