– Det heter ikke lønn, det heter honorar!

Debatten om lønnede verv raser videre.