Juksforsøk på Jodel ga negativ uttelling på hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen i november på NHH viser at flere studenter har fått dårligere besvarelser som følge av forsøk på juks.