Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

– Det skal være plass til alle


21. oktober 2014
Sist oppdatert: 21. oktober 2014
NHHS jobber med å utarbeide en langsiktig strategi for de neste tre årene.


Forrige uke arrangerte arbeidsgruppen for NHHS’ langsiktige strategi et åpent møte der de oppfordret studenter til å komme med innspill.

– Møtet gikk helt fantastisk. Det var mye diskusjon, så allerede nå mens vi holder på med arbeidet, har vi klart å sette det på dagsordenen, sier Jørund Gjesvik, eksternansvarlig i kjernestyret og medlem av arbeidsgruppen.

Strategi over tre år
Gjesvik mener det er vanskelig å løse utfordringer NHHS står ovenfor når man kun har et ettårig perspektiv.

– Med en treårig strategi kan vi imidlertid løfte blikket og løse de virkelig store utfordringene NHHS står overfor, sier han.

I tillegg til Gjesvik består arbeidsgruppen bak utkastet til strategien av Dina Mikalsen, Olav Slettebø og Kristoffer Yksnøy.

– Tanken bak strategien er at studentforeningen skal se på den som sin langsiktige strategi. Dette skal være et mål NHHS sammen har lyst til å oppnå. Det vil kreve oppfølging, både fra kjernestyret og underutvalgene, sier Mikalsen.

Gjesvik er enig.

– Forhåpentligvis vil den sitte i ryggmargen til alle NHHS-ere.

Forbedret informasjon
Den nye strategien tar for seg tre hovedområder: intern organisering, inkludering og økonomi.

Når det gjelder intern organisering, er målet at studentforeningen i årene fremover skal organiseres på en mer effektiv måte. Dette målet skal nås gjennom at NHHS skal effektivisere informasjonsflyten og avbyråkratisere organisasjonen. I tillegg fokuserer utkastet på at NHHS skal få en velfungerende og helhetlig IT-løsning.

– Studenter som engasjerer seg i NHHS skal ikke måtte kaste bort tid på å lete etter informasjon, mener Gjesvik.

Internasjonale studenter
Internasjonale studenter ved NHH møter idag en stor begrensning ved at det meste av informasjonen fra NHHS er på norsk. For å lykkes bedre med å inkludere de internasjonale studentene, blir det foreslått en målsetting om at NHHS skal ha en tospråklig profil.

– All vesentlig informasjon må gis på engelsk. Det må også være mer fokus på engelsk i underutvalgene og i rekrutteringsprosessen, mener Mikalsen.

Arbeidsgruppen slår videre fast i sitt utkast at verdien av å inkludere både internasjonale- og utvekslingsstudenter i studentforeningen er stor. Internasjonale studenter blir på skolen over flere år, og kan bidra med mye i løpet av denne tiden. Utvekslingsstudenter er ved skolen i kun ett semester og må i større grad inkluderes gjennom kortsiktige engasjement.

«Plass til alle»
Inkludering innebærer ikke bare økt integrering av internasjonale studenter i årene fremover, men også på å få med flere norske studenter.

– Vi ønsker at det skal være plass til alle i NHHS. Med dette mener vi at det skal være plass til studentene sosialt, men også med hensyn på selve kapasiteten på bygget. Vi har vokst ut av lokalene og må jobbe med å utvide kapasiteten der, sier Mikalsen.

Foreslåtte tiltak for å inkludere flere studenter i NHHS er blant annet flere åpne grupper, og lavere terskel for å opprette nye interessegrupper.

Utkastet diskuterer også at rekrutteringen til NHHS må forbedres. Blant annet blir det påpekt at mengden av informasjon nye studenter blir møtt med under rekrutteringsuken er så stor at det blir vanskelig å gjøre gode valg.

– Vi ønsker å forbedre rekrutteringen både under rekrutteringsuken og generelt gjennom semesteret, sier Mikalsen.

Mulig med lånefinansiering
Angående den økonomiske delen, er målet at NHHS skal øke nytten av sine økonomiske ressurser. Dette skal bli gjort ved å gjennomføre flere store og langsiktige investeringer, forbedre kapitalforvaltning og få mer ut av tilgjengelige ressurser.

– Vi ønsker også å undersøke muligheten for å lånefinansiere investeringer og likviditetsbehov, sier Gjesvik.

Ønsker innspill
Arbeidsgruppen ønsker flere innspill fra studentene. Innspill kan sendes til: strategi@nhhs.no. Strategien skal vedtas ved neste Foreningsmøte, som avholdes 30. oktober.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram