Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Innovasjon tilbake på planen


3. oktober 2013
Sist oppdatert: 8. oktober 2013
I forrige ukes papirutgave gikk professor Magne Supphellen ut og etterlyste mer fokus på entreprenørskap i pensumet til NHH-studenter. Nå får han svar.

Professor Tor Aase Johannessen hadde i forrige uke, sammen med studentorganisasjonen Start NHH, møter med NTNU. Ønsket er å få inn Venture Cup som et eget fag på masternivå. Leder i Start NHH, Karoline Dybendal Aulie, og Venture Cup Koordinator Ida Kristin Johansen er to av representantene som har deltatt på møtene. De etterlyser et lavterskeltilbud som skal få studenter interessert i å satse på entreprenørskap.

- Man ser at det er mange søkere til Gründerskolen, noe som er en indikasjon på at folk er interessert i innovasjon, men de som søker Gründerskolen er gjerne personer som har tenkt nøye gjennom hva de ønsker og som satser hardt på å starte selv. Vi ønsker et supplement til høyterskeltilbudet, noe som kan vekke interesse og som studenter kan delta på uten å ha konkrete planer om å bli gründer.

En slik utvikling mener hun vil hjelpe studentene med å gå fra idé til forretningsplan og til å se mulighetene som er innen en slik karrierevei.

- Senere vil de kunne bruke denne planen i Venture Cup-konkurransen. Vi vil selvfølgelig motivere folk til å ta kurset, men man vil også kunne delta i konkurransen uten å ha tatt det, legger hun til.

Venture Cupe som valgfag
Venture Cup er en forretningsplankonkurranse, hvor studenter på høyskoler og universiteter får mulighet til å konkurrere mot hverandre i utvikling av forretningsideer og forretningsplaner. Faget er allerede innført som valgfag i Midt-Norge, som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Entrepreneurship Center og Start Norge. Dette har vært en stor suksess.

- Omtrent halvparten av alle bidragene i Venture Cup kommer fra Midt-Norge, så det synes klart at faget har motivert flere til å delta i konkurransen.

Det er fremdeles en del beslutninger som må på plass, men Start NHH jobber mot å få innført Venture Cup som valgfag til våren 2015.

- Det er definitivt interesse for innovasjon. Det viser søkertallene fra Gründerskolen og det faktum at vi har studentorganisasjoner som Start. Vi har tallene som viser at Venture Cup fungerer. Nå handler det bare om å få vist at studentene ønsker et slikt tilbud.

Gjenopptar innovasjonsfag
Mens masterstudentene må vente på videre avklaring, er det konkrete planer for hvordan man skal få inn innovasjon på bachelornivå. Allerede våren 2014 vil Tor Aase Johannessen på Institutt for strategi og ledelse gjenoppta undervisningen i gründerfaget ”Etablering av egen bedrift.” Kurset ble midlertidig nedlagt på grunn av at det var for få oppmeldte, men i ettertid fikk Johannessen mange reaksjoner fra skuffende studenter.

- Det er en økende interesse for entreprenørskap, og et engasjement rundt det som vi aldri tidligere har sett. Derfor anså jeg det som viktig at faget igjen ble tilbudt.

Johannessen vil som før være foreleser i faget. I tillegg vil han få hjelp fra gjesteforelesere fra norsk næringsliv og Innovasjon Norge.

- Det er gjerne ikke mangel på ideer. Gjennom mitt arbeid med veiledning av masterstudenter ser jeg mange eksempler på at studenter har gode produktideer. Problemet er ofte å gjøre ideene salgbare. Der har NHH-studentene sin styrke fordi de også lærer økonomi og administrasjon. Det er mange praktiske ting som må ordnes, og dette ønsker vi å hjelpe gründerne med.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram