Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: NHH rygger inn i 2023

I fjor høst ble det en stor diskusjon om streaming og videoopptak av forelesninger på NHH. Hundrevis av studenter signerte oppropet for å få tilbake filming av forelesninger.

Forfatteren av artikkelen reagerer på den opprinnelige fjerningen av filming av faget BED3 på Norges Handelshøyskole. Foto: Silje Myren Johansen
25. januar 2023
Sist oppdatert: 25. januar 2023

Kritikken mot ledelsen haglet på Jodel, Dagsnytt 18 arrangerte debatt om saken og næringslivet gikk ut og støttet studentene i studentavisen. Engasjementet var enormt, men hva gjorde ledelsen?

Absolutt ingenting.

Jeg tipper ledelsen på NHH håpet at diskusjonen skulle fase ut gradvis. At så lenge de satt stille i båten, så ville vi studenter tilpasse oss. Så feil kan man ta.

Mandag denne uken kom nemlig beskjeden om at BED3-professorene ikke fikk lov til å filme forelesningene sine, fordi det ble «oppfattet å være i strid med høyskolens innskjerpede retningslinjer for filming av forelesninger». Med andre ord valgte ledelsen å gripe inn og nektet professorene å gjennomføre kursopplegget slik de hadde tenkt, og slik de hadde informert studentene om.

Det var derfor ingen overraskelse at studentene reagerte kraftig. Ikke nok med at ledelsen overså studentenes ønsker, men nå overkjørte de også professorene. Vi hadde nådd et nytt bunnpunkt i debatten.

Heldigvis snudde ledelsen og valgte å tillate opptak av forelesningene i BED3 likevel. Det hele skjedde på under 24 timer. Helt åpenbart rett beslutning til slutt, men det fjerner likevel ikke flausen i at ledelsen gikk så langt i utgangspunktet. Det var kun på grunn av studentenes reaksjoner at beslutningen ble endret. Situasjonen kan egentlig oppsummeres som ganske pinlig, og unødvendig.

Dessverre, gjelder snuoperasjonen kun i dette enkelte faget. Det betyr at vi fortsatt har en vei å gå for å få NHH til å henge med i tiden i resten av studietilbudet.

Virkeligheten er fortsatt at de aller fleste fulltidsstudenter ikke lenger kan sitte på skolen fulltid, men må prioritere deltidsjobber og annet engasjement ved siden av. Jeg blir derfor fristet til å spørre om ledelsen mener fravær er bedre enn å se en forelesning i opptak?

Argumentet om at interaksjon og tilstedeværelse er bra står seg godt all den tid valget står mellom å møte fysisk, eller å se det på opptak. Men det er ikke alltid at fysisk oppmøte er en mulighet. Da står vi igjen med fravær og null læring som eneste alternativ. En reell tap-tap situasjon der.

Dette handler i bunn og grunn om tillit. Stoler ledelsen på at vi studenter tar de beste beslutningene for oss selv, eller ikke? Akkurat nå gjør de ikke det, men uten god grunn.

I fjor var snittet for å komme inn på NHH 58.3. Mer enn 8 av 10 masterstudenter oppnår normalt A- eller B- snitt på vitnemålet. Med andre ord er studentene på NHH noen av Norges dyktigste studenter. Når vi sier at vi ønsker opptak velkommen er ikke det fordi vi er late og helst vil se forelesning i senga. Det er fordi vi samtidig henter relevant arbeidserfaring, tar ekstrafag eller er engasjerte i studentorganisasjoner. Innimellom også fordi vi ligger hjemme med influensa og ikke vil smitte våre medstudenter. Opptak av forelesninger kan tette læringshullet vi nå får ved fravær.

Fleksibilitet og valgfrihet i studiehverdagen er av stor verdi. Muligheten til å styre over egen hverdag, og kombinere fysisk og digital tilstedeværelse, er noe de fleste av oss vil oppleve i arbeidslivet. Jeg ser ingen god grunn til at vi ikke kan legge bedre til rette for dette på en ledende handelshøyskole som hevder å henge med i tiden.

Akkurat nå er det i ferd med å feste seg ett inntrykk av at NHH ikke har tillit til eller lytter til studentene. Jeg håper ikke vi kommer dit at dette inntrykket får sette seg.

PS. Hvor blir det av Studentutvalget i denne debatten?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram