Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Menn presterer bedre enn kvinner på NHH

– Karaktersnittet bekrefter at vi har flinke studenter.

Hardtarbeidende studenter fra da NHHs campus var på Muséplassen og mangfoldet var mindre. Foto: Arkiv
29. april 2022
Sist oppdatert: 29. april 2022

K7 Bulletin har fått innsyn i statistikk som gjenspeiler mangfoldet og karaktersnittet blant Norges Handelshøyskoles masterstudenter for perioden 2015-2021.

Bredere rekruttering og økt mangfold blant studenter og ansatte er et velkjent mål på NHH. Statistikken viser at kvinneandelen på masternivå har ligget på rundt 40 prosent i perioden 2015-2021. I tilsvarende periode har internasjonale student utgjort om lag 13 prosent av studentmassen. Andelen studenter med bachelorgrad fra en annen institusjon enn NHH har økt de siste årene til omtrent 50 prosent.

Statistikken viser ytterligere en kjønnsbalanse på de fleste masterprofilene. Innenfor finans og økonomisk analyse har det vært et stort gap, med henholdsvis 25 og 29 prosent kvinnelige masterstudenter. På andre siden har profilen innenfor markedsføring 33 prosent mannlige studenter.

Mangfold i mangfoldet

NHHs prorektor for utdanning Stig Tenold meddeler at et inkluderende studentmiljø er tatt høyde for i strategien for den kommende perioden. 

– NHH er veldig bevisst på spørsmål om inkludering og mangfold fremover. Strategien for den kommende perioden innebærer at det skal arbeides målrettet for å realisere den læringen som ligger i å forene studenter og kunnskap fra ulike land og kulturer. Vi vil oppmuntre studenter til å være nysgjerrige og bevege seg utenfor komfortsonen. Men samtidig må man være klar over at det er mangfold i mangfoldet, ettersom utenlandske studenter omfatter både fulltidsstudenter og utvekslingsstudenter. Det er viktig at faglige ambisjoner møtes, forteller Tenold til K7 Bulletin.

Prorektor for utdanning Stig Tenold. Foto: NHH

På spørsmål om NHHs fremtidsplaner innen mangfold, svarer Tenold at det utgjør en sentral del i den fremtidige strategien, men det tar tid å endre oppfatninger.

– Ett av satsingsområdene i strategien for de nærmeste fire årene er internasjonalisering. Vi ønsker også å fremme mangfold blant norske studenter. For å få til dette har vi blant annet fått frem mangfoldet i studentmassen i rekrutteringskampanjene. Når det er sagt, så er studenter og NHHS en viktig brikke også i mangfoldstanken. Det er fint å se at grupper som «Queers and Allies» og gruppen for muslimer («Musib», journ.anm.) er nye tilfang til studentforeningen. Vi må fortsette å vise bredden i hva NHH og NHH-ere er. Det tar tid å endre oppfatninger, og det krever bevisste grep når det gjelder rekruttering.

Økonomisk analyse - profilen med høyest karaktersnitt

Tall for 2018 viser at mer enn 8 av 10 masterstudenter har A- eller B-snitt på NHH. Statistikken K7 Bulletin nå har fått innsyn i viser at gjennomsnittskarakteren til masterstudenter i perioden 2015-2021 er 4,0 (av 5,0). Profilen «Økonomisk analyse» har høyest karaktersnitt, mens profilen «International Business» har lavest snitt. Den finnes ikke lenger.

– Karaktersnittet bekrefter at vi har flinke studenter. Snittet reflekterer omtrent det som er kravet for å komme inn på master, så her ser vi at et godt utgangspunkt gir et godt sluttprodukt, sier han Tenold.

Menn og kvinner, en sammenligning

Kvinnelige masterstudenter oppnår i gjennomsnitt et karaktersnitt på 4,0, mens mannlige masterstudenter har oppnådd et snitt på 4,1. Begge karaktersnittene tilsvarer B-snitt.

Gjennomsnittlig karaktersnitt for kvinnelige og mannlige masterstudenter fordelt på de ulike masterprofilene 2015-2021.

Med et karaktersnitt på 4,16 gjør kvinnene det best på samfunnsøkonomi-masteren. Mannlige studenter gjør det best på profilen «Økonomisk analyse» med et gjennomsnittlig karaktersnitt på 4,26.

Kvinnelige NHH-studenter gjør det best innenfor «Samfunnsøkonomi». Foto: Dominique Faraq (Foto NHHS)

«Intern vs. Ekstern»

Statistikken viser også at studenter med bachelorgrad fra NHH har prestert bedre på masternivå sammenliknet med studenter med bachelorgrad fra en annen institusjon. De med tre år på NHH har et gjennomsnittlig karaktersnitt på 4,1, mens eksterne har 3,9.

Masterstudenter med bachelorgrad fra NHH har oppnådd høyest snitt innenfor profilen «Business Analytics», med 4,29. Eksterne studenter har et gjennomsnittlig karaktersnitt på 4,21 innenfor sin beste profil «Samfunnsøkonomi».

Gjennomsnittlig karaktersnitt for eksterne og interne masterstudenter fordelt på de ulike masterprofilene 2015-2021.

Mye å tjene på samarbeid

Internasjonale studenter har et gjennomsnittlig karaktersnitt på 4,0, mens norske studenter har 4,1. Førstnevnte gruppe har prestert best innenfor «Samfunnsøkonomi», med et snitt på 4,14. Norske studenter har oppnådd høyest snitt innen profilen «Økonomisk analyse», med et snitt på 4,22.

Gjennomsnittlig karaktersnitt for internasjonale og norske masterstudenter fordelt på de ulike masterprofilene 2015-2021.

– Det er interessant å se at det er så jevn fordeling langs ulike karakteristika. Det faktum at internasjonale studenter har omtrent samme snitt som norske studenter, tilsier at de faglige ambisjonene tilsvarer de som norske studenter har – og da er det mye å tjene på samarbeid, avslutter Stig Tenold. 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram