Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Nytt styre i Velferdstinget Vest: NHH med både nestleder og to styremedlemmer

Det nye VT-styret. FOTO: Velferdstinget Vest
Det nye VT-styret. FOTO: Velferdstinget Vest
10. mai 2020
Sist oppdatert: 10. mai 2020

NHH-elev Amalie Johnsen Lunde er gjenvalgt som nestleder i Velferdstinget Vest. I tillegg er førstekullist Ida Sofie Gunnerød Søfteland og tredjekullist Joachim Indrevik valgt inn som styremedlemmer. Det ble klart på valgmøtet i Velferdstinget Vest som ble avholdt på Zoom lørdag ettermiddag. 

Alle tre er valgt inn i Velferdstinget Vest for perioden 2020-2021. Nåværende leder i VT, Anette Arneberg, ble gjenvalgt som leder for den kommende perioden. Tom Alexander Østensen fra Fagskolen i Hordaland er også innvalgt i styret som totalt består av fem personer. 

Les også: NHH avlyser utveksling for masterstudenter høsten 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Velferdstinget Vest (VT):

  • Er en sammensetning av studentdemokratiene til alle utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet Sammen og har som mandat å fordele studentenes semesteravgiftsmidler på 5,6 millioner kroner.
  • Velferdstinget jobber med studentpolitikk der politiske tema kan være psykisk helse, studentboliger, kantiner, helsestasjon for ungdom og kulturtilbud.
  • Styret i Velferdstinget består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder. NHH har tre delegater på Velferdstinget.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdanningsinstitusjon ikke viktig

Nestleder Lunde vil ikke legge for mye vekt i at tre av fem som nå sitter i styret er fra NHH. Allikevel forsikrer hun at VT jobber for å få igjennom saker som vil gagne den enkelte NHH-eleven: 

–Det viktigeste er ikke hvilken institusjon man kommer fra men at styremedlemmene har en sterk motivasjon og pågangsmot for det arbeidet vi skal gjøre. 

–Når det er sagt mener jeg et større samarbeid med andre institusjoner er utelukkende positivt for NHH-studenten. VT-styret jobber også med saker som vil påvirke studentene på NHH, og det er positivt at vi kan bruke den kompetansen vi sitter på som aktive NHH-studenter i arbeidet vi skal gjøre i VT-styret. 

Gjenvalgt nestleder: Amalie Johnsen Lunde. FOTO: Velferdstinget Vest

Lunde ble selv valgt inn som nestleder i VT i starten av mars, etter at daværende nestleder måtte trekke seg. Hun ønsker å fortsette arbeidet med å synliggjøre Velferdstinget:

–Jeg ønsker at vi skal få politiske gjennomslag for en studentpoltikk som sikrer en aktiv og god studietilværelse for studentene på Vestlandet, men for å få til dette må vi legge et fundament som gjør det mulig. Videre i min stilling ønsker jeg derfor å jobbe med å forbedre den interne og eksterne kommunikasjonen til Velfersdstinget. Økt synlighet er viktig for at vi skal kunne få gjennomslag for sakene, og er noe vi må ha et fokus på i året som kommer. 

Kollektivtransport, studentvelferd og bedret status for fagskolene

Nytt styremedlem: Ida Sofie Gunnerød Søfteland.
FOTO: Velferdstinget Vest

Søfteland, som siden januar har sittet som NHH-delegat til VT, beskriver seg selv som en med mye engasjement og stå-på-vilje, og ønsker å bruke det til å bedre vilkårene for studentene. Hjertesaken hennes er å utbedre kollektivtilbudet:

–Noe som er spesielt viktig for meg, som NHH-student som bor i sentrum, er en videre utvikling i kollektivtilbudet for studenter. Kollektivtransport er en stor utgiftspost for mange studenter, og jeg ønsker å fortsette den gode jobben det tidligere VT-styret har gjort for reduksjon i prisen på å reise kollektivt for studenter. 

Indrevik, som i likhet med Søfteland er valgt inn som nytt styremedlem, deler hennes ønske om å bedre studentenes velferd:

–Jeg ønsker å jobbe for at studentene på Vestlandet skal ha den beste studentvelferden og de beste vilkårene for studenter i Norge. Dette er store ord, men en må ha ambisjoner for det arbeidet en legger ned, slik at «listen» blir satt riktig. Gjennom et godt samarbeid i styret, med studiestedene og eksterne aktører tror jeg det er mulig å utrette mye bra i denne perioden.

Nytt styremedlem: Joachim Knudtsen Indrevik.
FOTO: Velferdstinget Vest

Indrevik har blant annet vært både leder i NHH Aid og Aksjonsuken, og har fra før politisk bakgrunn som tidligere leder i Øygarden Unge Høyre. 

Det tredje og siste tilskuddet til styret er Østensen, som i motsetning til de fire andre i styret har bakgrunn fra fagskolen. Han har derfor og en litt annerledes hjertesak:

–Jeg brenner veldig for å heve statusen til Fagskoler da det i tidligere har blitt sett ned på, ikke har hatt studiepoeng og har blitt sammenlignet med en videregående utdanning. Jeg vil jobbe for å heve den statusen i Velferdstinget. Så når folk sier Velferdstinget, tenker de at de jobber for studentvelferden for høyskoler, universiteter og fagskoler.

Østensen, som beskriver seg selv som en 26 år gammel “bygdekar”

Nytt styremedlem: Tom Alexander Østensen.
FOTO: Velferdstinget Vest

fra Stor- Elvdal, er utdannet møbelsnekker, og har nå gått to år ved Fagskolen i Hordaland. Østensen er positiv til at han kan bidra med verdifull kunnskap og et annerledes perspektiv på sakene VT jobber med:

–Jeg er ganske sikker på at jeg kan tilføye verdifull kunnskap til Velferdstinget da fagskolene opererer etter et annet lovverk enn høyskoler og universiteter. Sammen med dette at jeg er ingen akademiker eller politiker så jeg kan gi Velferdstinget et større perspektiv og annen synsvinkel enkelte saker Velferdstinget jobber for.

Utvidet psykologtilbud

I tillegg til valg av styre, ble også resolusjonen fra NHH om å tilgjengeliggjøre rådgiver- og

Gjenvalgt leder: Anette Arneberg.
FOTO: Maiken Larsen Solholmvik

psykologtilbud for institusjonene som ligger utenfor sentrum, enstemmig vedtatt på lørdagens møte. 

Velferdstinget Vest har vedtatt å innstille på denne resolusjonen, bekrefter leder Arneberg:

–Vi synes det er en god resolusjon som setter fokus på en viktig problemstilling, og har derfor valgt å innstille på å vedta denne resolusjonen, opplyste hun under møtet.

 

 

 

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram