Vekket BI-reaksjoner

– Den falske typisk Bi-nettsida ble dårlig mottatt hos Bi-ledelsen, men studentene har tatt spøken med et smil.