Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

UKE-teltet tilbake etter 2018-smell: – Dette er deres make it or break it


Etter at UKE-teltet i 2018 trakk ned resultatet til festivalen med 2,5 millioner, ga Representantskapet (i dag oppsplittet i Finansstyret og Kontrollutvalget) i 2019 UKEN 20 avslag på deres søknad om telt. UKEN 22 kan glede seg over nyheten om at deres søknad er innvilget. Foto: Hanne Hjelmungen Lorvik, UKEN Foto
1. oktober 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

I juli kunne UKEN 22 dele gladnyheten om at de har fått tillatelse av Finansstyret NHHS til å sette opp UKE-telt på Koengen i mars. UKE-teltene har gjennom mange år huset arrangementer og konserter under festivalen som går av stabelen hvert partallsår i Bergen.

Etter klart nei til UKE-telt i 2020 og påfølgende pandemi, er UKEN 22 svært lettet over at søknaden ble innvilget:

– Vi har jobbet målrettet fra dag én med å kartlegge alle muligheter, med alle relevante aktører, og vi har hatt en god dialog med Finansstyret gjennom hele prosessen, sier Herman Vilseth, leder for UKEN 22.
– Vi har hatt et særlig fokus på å minimere risiko og maksimere gleden for studentene.

Det var ingen selvfølge at søknaden ble innvilget. Etter at UKE-teltet i 2018 trakk ned resultatet til festivalen med 2,5 millioner, ga Representantskapet (i dag oppsplittet i Finansstyret og Kontrollutvalget) i 2019 UKEN 20 avslag på deres søknad om telt.

På henvendelse fra K7 Bulletin svarer Sverre Skjauff, leder for Representantskapet våren 2019, at teltene over mange år har vært ugunstige økonomisk sett, og at dette var bakgrunn for beslutningen:

Sverre Skjauff, leder for Representantskapet 2019. Foto: Kristian Sweeney, Foto NHHS

– Det var en helhetsvurdering som la til grunn historikken rundt UKE-teltene i perioden 2012-2018 og risikoen et slikt prosjekt medfører. Spesielt UKEteltet 2018 gikk med stort underskudd, og per den tid anså vi at risikoen med modellen UKEN 20 presenterte var for høy.

Situasjonen er i dag annerledes og nåværende leder for Finansstyret i NHHS, Ole Flåm Svendsen, forteller at i deres øyne har UKEN 22 presentert et godt forslag:

– Det har vært et bra samarbeid mellom Finansstyret og UKEN. Vi ser at de har jobbet godt med søknaden, noe som gjør at vi er komfortable med å si ja.

Han understreker at avtalen med leverandøren av teltet er annerledes fra tidligere:

– De kom med to alternative planer som begge var godt gjennomarbeidet. Begge forslagene involverte en risiko som var kraftig redusert for UKEN og for NHHS sammenliknet med tidligere.

Ole Flåm Svendsen, leder for Finansstyret. FOTO: Ivan Chang, Foto NHHS

Vilseth forteller at den nye avtalen er en videreføring av et allerede etablert samarbeid:

– Eventi har fungert som leverandør av telt for UKEN tidligere, men er nå inne som en større samarbeidspartner. Dette er vi svært fornøyde med og bidrar til et mer helhetlig og profesjonelt samarbeid. Vi er svært godt fornøyde med avtalen vi har fått med Eventi.

Selv om festivalen i 2018 endte med underskudd understreker Vilseth at de ikke tar noen store sjanser i forbindelse med teltet:

– UKENs økonomiske situasjon er god. I tillegg er vi svært fornøyde med avtalen vi har fått og er av den oppfatning at risikoen aldri har vært lavere.

Flåm Svendsen understreker at selv om begge parter er fornøyde med avtalen, har de også tilstrekkelig med midler dersom prosjektet skulle mislykkes økonomisk sett:

– Den økonomiske situasjonen i NHHS er god, særlig etter korona. Vi er i stand til å takle at teltet går med et eventuelt underskudd.

– Samtidig anser vi det som en “make it or break it”-mulighet for UKEN. Vi gir dem nå en siste sjanse.

UKE-sjefen understreker viktigheten av å ha teltet under festivalen:

Herman Vilseth, UKE-sjef 2022. Foto: UKEN Foto

– UKEteltet er av enorm betydning. Teltet gir UKEN en arena som ikke er mulig å oppdrive andre steder i Bergen og gir oss mulighet til å huse opp mot 5000 publikummere, tiltrekke oss større artister, større variasjon i arrangementene og at vi kan inkludere flere mennesker i alle aldre.

Flåm Svendsen er enig med Vilseth i at innvilgningen av søknaden medfører fordeler:

– Vi mener også at teltet medfører mange gode velferdsverdier, blant annet fordi UKEN nå kan ansette mange flere funksjonærer.

Å inkludere flest mulig studenter i festivalen er høyt prioritert for UKEN 22:

– Koronapandemien har vært en tung tid hvor alle, men særlig studenter har hatt det tøft. UKEN er skapt for å glede og med UKEteltet håper vi å formidle dette over hele byen og male Bergen grønn, avslutter Vilseth.

 

 

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram