Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil gi studentene et ekstra studielån


23. januar 2018
Sist oppdatert: 23. januar 2018

Eksternansvarlig i Kjernestyret vil gi studentene mulighet til å ta opp et ekstra studielån. – Det vil skape et klasseskille, sier hans meningsmotstandere.  

3. februar skal Velferdstinget behandle forslaget om å gi studenter mulighet til å ta opp en større andel studielån. Lånet vil kunne sikre at flere studenter fullfører på normert tid, mener Kristoffer Bakke, representant for kjernestyret, Norges Handelshøyskoles Studentforening, i Velferdstingets Prinsippkomite.

– Mange studenter er nødt til å jobbe ved siden av studiet for å ha råd til å studere. Flere har også dårlig likviditet, og det er derfor vanskelig for dem å ta opp lån i banken for å få endene til å møtes uten å måtte jobbe. Jeg mener at det da er bra å gi dem muligheten til å ta opp et større lån slik at de kan være heltidsstudenter, forteller Bakke, som er en av to som ønsker å vedta denne politikken i prinsippprogrammet til Velferdstinget.

Fotokreditt: Siv-Elin Skoglund
Kristoffer Bakke (Fotokreditt: Siv-Elin Skoglund)

Bakke forteller videre at det ikke er snakk om å kunne ta opp et ubegrenset lån, men det om å gi studenter muligheten til å kunne ta opp et lån på ca. 20.000 kr ekstra.

– Vi er ukritiske til at studenter kan ta opp 100.000 kr. i lån, så hvorfor skal vi være skeptiske til de 20.000 kronene ekstra? spør han.

Politikere støtter forslaget
Bakke viser også til at det har blitt gitt signaler fra politisk hold, ved statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet, om at denne ordningen er lett gjennomførbar.

I 2014 luftet statssekretæren forslaget på et av møtene til Norsk Studentorganisasjon, men foreningen valgte å takke nei til tilbudet etter at de utførte en undersøkelse som viste at kun 23 % av studentene ønsket denne ordningen, i følge DN. 

– Dersom det stemmer at 23 % ønsker å ta opp et slikt lån, synes jeg vi bør legge til rette for de, konkluderer Bakke.

Stian Maglessen. Foto: Beate Felde
Stian Maglessen. Foto: Beate Felde

Frykter et større klasseskille
Stian Skarheim Magelssen er representant for Liberal Liste, UiB, og er en av de fem prinsipprogramkomite-medlemmene i Velferdstinget Vest. Av de fem komitemedlemmene er det to som er for ekstra lån, og tre som er mot forslaget. Magelssen er blant de som stiller seg negativt til den potensielle ordningen.

– Først må jeg si at jeg finner det litt gøy at det er NHH-studenter som jobber for å innføre muligheten til økt lån. Studvest gjorde en undersøkelse som viste at NHH-studenter er de som får mest penger hjemmefra, så det er åpenbart at studielånet er for lavt også for dem. Jeg ønsker å heller kjempe for et større studielån som vil gagne alle studenter, sier Maglessen.

Magelssen sier han frykter at vi vil få et større klasseskille mellom studentene dersom de legger til rette for et slikt lån.

– Det er stor sannsynlighet at kun studenter med gode inntektsutsikter vil ta opp et slikt lån, da de vet at de vil ha muligheten til å betjene det i ettertid. De som tar studier innenfor felt der arbeidsmarkedet er mer ustabilt, vil antageligvis ikke tørre å ta opp dette ekstralånet i frykt for å ikke kunne betjene det, sier han.

– Du representer altså Liberal Liste. Kan det sies å være antiliberalt å ikke la de som ønsker et slikt lån få det?

– Det er veldig liberalt å jobbe for et større studielån for alle sånn at de som ønsker har muligheten tilå ta høyere utdanning. De som ønsker å ta opp vanlige lån har muligheten til å gjøre det, svarer Magelssen.

– Kan legge til rette for politisk ansvarsfraskrivelse
Han forteller videre at han ikke er grunnleggende mot et slikt ekstra lån, men at det må komme etter at det studielånet vi har i dag, hvor 40 % omgjøres til stipend ved bestått eksamen, blir større.

– Om ikke vi har et større studielån først, blir det enklere for regjeringen å bedrive en ansvarsfraskrivelse der de mener behovet for større studielån ikke er til stede siden studenter som ønsker mer penger kan låne det, avslutter Magelssen.

– Defensivt å være imot et tilbud det er behov for
– Det er bra at Magelssen og UiB også anerkjenner at studiefinansiering er et omfattende problem som påvirker studentenes hverdag. Jeg synes derimot at det er veldig defensivt av ham å være imot et tilbud som det åpenbart er behov for når dette er noe vi med stor sannsynlighet kunne fått innført i løpet av kort tid, svarer Bakke.

Bakke sier videre at han også kan se for seg at Magelssens standpunkt kan vekke oppsikt blant velgerne hans ettersom han er valgt inn på Liberal Liste.

– Standpunktet hans er jo langt fra liberalt, skyter Bakke inn.

– På lang sikt må selvfølgelig det ordinære studielånet økes, men dette er en god løsning på kort sikt, avslutter han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram