Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ærlighetens time


29. oktober 2016
Sist oppdatert: 29. oktober 2016

Både i Studvest (24.08) og i Stoff (13.10) har vi kunnet lese om frustrerte studenter som retter pekefingeren mot underutvalg og lag i NHHS og NHHI. Mange NHHS-ere har nok opplevd at ting har blitt satt på spissen og tatt ut av sammenheng. Uansett om kritikken er berettiget eller ikke, er den med på å danne et ufullstendig bilde av kulturen i NHHS.

Først og fremst er det bra at noen bruker stemmen og tør å stå frem, da det er et behov for debatt på området. Det som er synd er at det kun er de negative sidene av saken som er blitt belyst i det siste.

Kritikken retter seg i hovedsak mot underutvalg og idrettslag som inkluderer sosiale aspekter i opptaksprosessen. Studenter er frustrerte fordi de ikke inkluderes i lagene, til tross for tilsynelatende å være kvalifisert. Personlig har jeg vært heldig å bli tatt opp i grupper der det har vært sosiale aspekter i opptaksprosessen, men som mange andre har jeg også opplevd å ikke bli tatt med.

Når det gjelder laget der jeg ikke ble tatt med, ville jeg vært en stjerne rent sportslig, så det var åpenbart andre grunner til at jeg ikke ble valgt. Ja, det var først litt kjipt å ikke bli tatt med. Men jeg innså raskt at laget tydeligvis var opptatt av andre ting enn kun det sportslige. Fair enough, det må de jo få lov til å være. Da var nok heller ikke dette det riktige laget og gjengen for meg. Jeg satt meg ikke på sidelinjen og var lei av den grunn, men fant tidlig ut at det var andre grupper som jeg kunne engasjere meg i, som passet meg bedre. Hvis man ikke kan identifisere seg med verdiene til et lag eller underutvalg, har man muligheten til å ikke engasjere seg i laget. Vi er alle frie mennesker og det er ingen som tvinger oss på opptak.

Muligheter for alle

Enhver er sin egen lykkes smed her i livet. Slik er det også i studentforeningen. Har man ikke funnet sin plass eller kommet med i idrettslaget eller underutvalget, har man en gylden mulighet til å engasjere seg i andre grupper eller danne sin egen gruppe eller idrettslag. I NHHI har vi i høst fire nye idrettslag som har gjort nettopp dette. Jeg er sikker på at de storkoser seg og har sitt livs tid alle sammen. De som ikke har kommet med i et idrettslag er hjertelig velkommen til å danne et nytt, og vi i NHHI hjelper mer enn gjerne til på veien. Det er trolig ingen som blir særlig lykkelig av å sitte på sidelinjen med lua i hånda. Det er ingen menneskerett å få være med i et idrettslag, men hvis man virkelig vil kan man ta ansvar for å sørge for at man blir det.

Det er nok ikke alle som finner det like lett å danne nye lag eller smi sin egen lykke. Derfor er jeg glad for at det finnes flere åpne grupper og lag. Dyktigst i sin klasse er Stafettkomiteen, som hver tirsdag og torsdag samler et titalls studenter til løpetrening med nivå tilpasset alle. Som Stine Wennberg Vintervoll så fint skrev i K7 Bulletin den 14.09: Studentforeningen er mangfoldig og har et tilbud for alle. Det handler om å se hvilke muligheter man har fremfor begrensningene. Er man usikker på hvordan de ulike idrettslagene er, kan man få en smakebit ved å melde seg på åpen trening, som alle idrettslagene i NHHI har en gang i løpet av året. Dersom man ikke har kommet med i ønsket gruppe, håper jeg at man tar tak i situasjonen og prøver de ulike mulighetene man faktisk har.

Det er naturlig at lagene ønsker å se at personen som vurderes for opptak fungerer godt sosialt i gruppen når de gjennomfører opptak. Lagene skal faktisk ha det gøy og tilbringe mye tid sammen i løpet av studietiden. Slik er det også i arbeidslivet, hvor arbeidsgiveren ønsker å få et inntrykk av personen før han eller hun ansettes. Det er derfor man benytter seg av intervjuer. Blant idrettslagene i NHHI er det vanlig at det er et sosialt aspekt på opptaket. Den gode måten å gjøre dette på er som arbeidsgiverne, ved intervju. Den dårlige måten er gjennom vorspiel. Begge metoder har vært i bruk blant lagene i NHHI. Vi vet at intervju er en tilstrekkelig måte å bli kjent med folk på. Det fungerer utmerket for KKU, så det fungerer nok for de aller fleste. Når det er sagt, vil man aldri klare å fjerne trynefaktor ett hundre prosent. Dere som trodde noe annet: Beklager å måtte skuffe dere, slik er ikke verden.

Bruk hodet

Vorspiel er ikke en god måte å gjennomføre opptak på. Derfor bør alkohol på opptak forbys, slik som Jens Seip har foreslått. Forslaget har full støtte fra styret i NHHI, og forbudet bør bli en del av retningslinjene til NHHS. Lagene får heller slippe seg løs og ta seg en desto bedre velkomstfest etter opptaket. NHHS har i dag retningslinjer for personvern under opptak, der det heter at det ikke skal stilles spørsmål til kandidaten som kan oppleves som ubehagelige. Likevel er det ting som tyder på at studenter har opplevd opptak som ubehagelige, noe som er svært synd og beklagelig. Slik skal det ikke være for studenter som ønsker å bli med i et lag i NHHI. De lagene som har stått for dette, hvem det måtte være: skjerp dere og ta dere sammen. Bruk hodet og vær greie med hverandre. Dere er voksne mennesker.

Idrettsglede, fellesskap, mangfold

Vi skal samtidig være klar over at de aller fleste lagene legger klart størst vekt på det sportslige i opptaksprosessen. Det at NHHI, i konkurranse med idrettslag fra langt større institusjoner, ble beste klubb i Studentlekene Bergen Challenge, er et bevis på at det er et svært høyt sportslig nivå i NHHI.

Per dags dato teller NHHI 1380 medlemmer. På en institusjon med omtrent 3 500 studenter betyr det at mer enn hver tredje NHH-student er med i idrettsforeningen. På dette området er NHHI i særklasse i landet. Ingen andre studentidrettslag er i nærheten av å kunne vise til slike tall. Det er dermed ingen tvil om at det gjøres veldig mye riktig i Helleveien 30. Baksiden av medaljen er at følelsen av å ikke bli inkludert kan bli enda verre når en så stor andel av skolens studenter er aktive i student- og idrettsforeningen.

Kritikken i det siste har vært med på å gi et ufullstendig bilde av NHHS, NHHI og folkene som er der. Det er synd. Sannheten er at studenter på NHH i alt det vesentlige er flotte og dyktige mennesker, og at NHHS og NHHI er organisasjoner som skaper veldig mye glede blant studentene.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram