Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

– Alt ligger til rette for et godt sosialt miljø


13. august 2018
Sist oppdatert: 13. august 2018

Forrige semester raste debatten om studentmiljøet ved NHH. I dagens tale understreket Thøgersen at åpen debatt er velkommen.

I et intervju i Dagsnytt 18 i mai lovet rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Øystein Thøgersen, at blant tiltakene for å bedre miljøet skulle rektoratet allerede første skoledag sette klare sosiale forventinger til de ferske NHH-studentene.

– Jeg insisterer på at studentmiljøet har fremragende kvaliteter, sa Thøgersen i sin velkomsttale under immatrikuleringen i dag.

Slik startet debatten rundt studentmiljøet ved NHH.

Han går videre inn på at skolen de siste månedene har blitt gjenstand for diskusjon rundt miljøet ved skolen.

– Der debatten reiser relevant kritikk, responderer vi ved å iverksette tiltak, sier han og peker på at ledelsen jobber tett sammen med studentforeningen for å forme disse.

Har utarbeidet en "Code of Conduct"

Prorektor Linda Nøstbakken kommer i sin tale til de nye studentene inn på hvilke konkrete tiltak det er snakk om. Et av disse er å definere hvordan rektoratet ønsker å ha det på NHH.

– Vi har i samarbeid med studentene og studentforeningen utviklet en “Code of Conduct” med ni punkt, forteller hun og utdyper hvilke disse er og hva det innebærer.

(Foto: Jennifer Forfang, FOTO NHHS)
De 9 utsagnene vil gjøre det klart hva studentene kan forvente av NHH. (Foto: Jennifer Forfang, FOTO NHHS)

De 9 utsagnene vil gjøre det klart hva studentene kan forvente av NHH, og hva NHH kan forvente av studentene.

– På NHH så bryr oss om hverandre. På NHH inkluderer vi alle, og vi hyller mangfoldet. På NHH er vi nysgjerrige, vi ønsker å lære, og på NHH bidrar vi til samfunnet rundt oss.

Hun oppfordrer de nye studentene til å tenke over hva det betyr for dem selv og for de rundt.

– Det er opp til studentene

Vegard Bergene Aabrekk er ny student ved NHH i dag og syntes at rektor og prorektors taler virket lovende, men at han er usikker på hvor mye det vil ha å si.

– Jeg synes at talene var gode, og at skolens "Code of Conduct" virker fornuftig. Jeg fikk et inntrykk av at miljøet er inkluderende og fint. Det virker veldig trygt å komme til.

(Foto: Jennifer Forfang, FOTO NHHS)
Vegard Bergene Aabrekk (Foto: Jennifer Forfang, FOTO NHHS)

Aabrekk mener at rektors viktigste poeng i dagens tale var at alle studenter ved NHH har like gode muligheter til å gjøre det bra og at fremtiden deres ser lys ut.

Ina Dzelatic hørte også rektors tale. Hun trekker frem hans forventninger til at studentene gjør sitt beste faglig og sosialt.

– Uansett hvor mange lovord rektoratet kommer med så vil det likevel være innsatsen til oss studenter som til syvende og sist teller.

Videre synes Dzelatic at debatten rundt skolens miljø er veldig spennende.

– Jeg ble spurt av søsteren til kjæresten min om jeg fremdeles hadde lyst til å starte på NHH etter alt jeg hadde lest om skolen. Selv om kritikken gjorde inntrykk på meg, ønsker jeg å gjøre opp min egen mening basert på erfaringene jeg får.

(Foto: Jennifer Forfang, FOTO NHHS)
Ina Dzelatic (Foto: Jennifer Forfang, FOTO NHHS)

Personlig mener Dzelatic at alle med tiden vil kunne finne sin plass i studentmiljøet.

– Jeg håper at jeg finner meg til rette.

For noen ga talen lite inntrykk

Marie Staveland husker ikke tydelig alle tiltakene skolen skal innføre for å bedre det sosiale miljøet.

– Skolens tiltak om å ha frokoster sammen i løpet av førstekullsuken ser jeg mest frem til, og det tror jeg vil ha en virkning.

Rasmus Formo har også vansker med å huske talenes innhold, men han forventer at skolens miljø er svært godt ettersom han har hørt mye positivt om det.

Hva tenker du om prorektor sine tiltak for et bedre sosialt miljø?

– Hvilke tiltak?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram