Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Aspiri avslutter satsing på NHH


13. mars 2018
Sist oppdatert: 13. mars 2018

Aspiri kutter alle fremtidige kurs på NHH og sier ledelsen på skolen har motarbeidet deres incentiver. Prorektor ved NHH ser ikke hvordan Aspiri sitt tilbud hjelper studentene.

– Vi synes ikke at Aspiri sitt tilbud hjelper til med det vi har lyst til å ta tak i, nemlig karakterpresset ved NHH, forteller prorektor Therese Sverdrup.

Tidligere leder i Aspiri, Michael Hansson, forteller at han er lei seg for at NHH har motarbeidet Aspiri. Hans ønske var å hjelpe studentene og gi tilbake til skolen han selv gikk på.

– Jeg vil beklage meg overfor studentene for at vi ikke hadde stamina nok til å fortsette kampen. Det er et sår i stoltheten å ikke kunne fortsette å hjelpe studentene, sier Hansson.

I strid med gratisprinsippet
– Aspiri tilbyr tjenester som de tar betalt for, noe som strider mot gratisprinsippet for den utdanningen vi tilbyr, sier Sverdrup.

Sverdrup mener at det faglige innholdet NHH tilbyr skal være tilstrekkelig for å gå opp til eksamen. Hun ser derfor ikke hvorfor skolen skal stride med gratisprinsippet ved å tillate at Aspiri får holde kurs på skolen.

Michael Hansson legger til grunn at Aspiri ikke hadde et økonomisk motivasjon for å gå inn på NHH og at prisen deltakerne betaler for eksamenskursene ikke er høyere enn at Aspiri i snitt hadde en margin på rundt ti prosent.

– NHH er en statlig skole som bør ha interesse av at flest mulig presterer til eksamen. Så vidt meg bekjent tjener de penger per person som står. Jeg har større forståelse for at BI, som faktisk tjener penger på at studentene stryker, ikke ønsker hjelpen velkommen, forteller Hansson.

Tidligere daglig leder Michael Hansson, Foto: Privat
Tidligere daglig leder Michael Hansson, Foto: Privat

Markedsførte urettmessig
I desember 2017 skrev K7 Bulletin om at Aspiri sendte ut mail urettmessig til studenter. I tillegg til dette delte Aspiri ut flyers uten tillatelse.

– I utgangspunktet fikk vi ikke tillatelse til å benytte tradisjonelle arenaer og betalte flater på NHH, og så oss derfor nødt til å dele ut flyers for å nå ut til studentene. Jeg må innrømme at vi ikke ba om tillatelse og forholdt oss heller til forbudet etter dette var gitt eksplisitt, sier Hansson.

Bakgrunnen for dette er at NHH i tidlig kommunikasjon med Aspiri tydelig ga beskjed om at de ikke ønsket Aspiri på skolen, hverken ved at Aspiri holdt kurs eller markedsførte seg.

– Vi kontakten ledelsen i begynnelsen og la ut om vår plan og visjon, samt at vi spurte om å kunne holde gratiskurs og leie lokaler til kurs. Vi fikk raskt beskjed om at dette var uaktuelt.

Sverdrup forteller at de hadde en diskusjon hvorvidt de skulle gå videre med saken juridisk når Aspiri i høst benyttet e-postlister fra NHHS, la igjen flyers uten avtale på skolen og reklamerte uten tillatelse etter en forelesning. 

Nekter studentassistentene å undervise
Tidlig i 2018 fikk Aspiri beskjed fra NHH at de har innført en vedtekt som sa at ingen av studentassistentene på NHH får være undervisere i Aspiri. Hansson mener dette er et stikk mot studentassistentene og stiller seg uforstående til hvorfor NHH nekter dem dette.

– Først og fremst får underviserne våre trening i pedagogikk og, om noe, får NHH bare enda bedre studentassistenter. For det andre er det frekt mot studentassistentene å forhindre dem å ytterligere kunne kapitalisere på den innsatsen de har lagt ned i fagene. Jeg er sikker på at dedikasjonen flere av dem har bevilget skolearbeidet har forhindret annen deltidsjobb. forteller Hansson.

– Vi ser det som positivt at tidligere studenter ønsker å skape egne arbeidsplasser, men vi synes Aspiris tilbud strider mot det vi ønsker å tilby som en statlig finansiert høyskole, sier Sverdrup. 

Videre forteller hun at det ble lagt inn i kontrakten til studentassistenene at de ikke får jobbe hos konkurrerende virksomheter fra og med våren 2018, da dette er noe skolen ønsker å unngå, sier Sverdrup om studentassistentene.

Usikkerhet rundt det faglige
– Utad kan det virke som de er i dialog med foreleser og at du får det samme innholdet, og det stemmer nok ikke, sier Sverdrup om det faglige tilbudet til Aspiri.

På motsatt side mener Hansson at det faglige innholdet de tilbyr er mer enn godt nok, og viser til tilbakemeldingene de har fått.

– Hadde Aspiri hatt et dårlig faglig innhold hadde jeg hatt forståelse for motarbeidelsen, sier Hansson.

Dyr satsing for Aspiri
I 2016 hadde Aspiri et resultat før skatt på minus 738 321 kroner. Michael Hansson kunne ikke svare på deres resultat i 2017, men forteller at de ekspanderte større enn noen gang. I tillegg til å etablere seg på NHH, forsøkte Aspiri å etablere seg på Høgskolen Christiania.

– Det var ikke sånn at vi trakk oss ut av NHH fordi vi ikke hadde råd til å fortsette. Hovedmotivasjonen vår har hele tiden vært å bidra med noe positivt på skolen vi kommer fra, og denne motivasjonen har dabbet av med motarbeidelsen fra ledelsen. Vi kunne rett og slett ikke prioritere dette lenger, sier Hansson.

– Sammenlignet med BI, hvor det er flere studenter, mer standardiserte eksamener, ferdig utarbeidet kursmateriell og større betalingsvilje sier det seg selv at forretningsmodellen mot NHH ikke er særlig sterk., avslutter Hansson.

 

tekst

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram