Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Bekymret for studentene


8. oktober 2014
Sist oppdatert: 21. oktober 2014
NHH-studentenes alkoholvaner bekymrer ledelsen ved NHH. Nå vil de se nærmere på hva som ligger bak resultatene til SHoT-undersøkelsen.


Tallene fra SHoT 2014 viser at hel 58 prosent av NHH-studentene har et risikofylt alkoholkonsum. Dette gjør risikogruppen ved NHH betydelig større enn landsgjennomsnittet, der 41 prosent av studentene ligger i samme kategori. Samtidig er det tre prosent av studentene som befinner seg i sonen for et skadelig konsum. Administrerende direktør ved NHH, Nina Skage mener tallene må tas alvorlig.

– Spesielt tallene knyttet til alkohol viser en status som bekymrer ledelsen ved NHH. Vi vil bruke denne kunnskapen til å bedre studentenes helse, trivsel og læring, sier hun.

Mener det drikkes for mye
Tre av fire av NHH-studentene mener det drikkes for mye i studentmiljøet. Samtidig som over en femtedel oppgir at de har latt være å delta på studentengasjement fordi det drikkes alkohol der. 60 prosent mener også at det burde være flere alkoholfrie studenttilbud. Skage synes det er positivt at såpass mange av studentene problematiserer alkoholkonsumet og ønsker å gjøre noe med det.

– Sammen med NHHS vil vi se på tiltak som kan dempe alkoholforbruket, utdyper hun.

Hun mener det er viktig med et holdningsskapende arbeid for å øke kunnskapen om farene ved et høyt alkoholkonsum og hvordan dette kan være skadelig på sikt.

– Lykkepromille er et godt eksempel på et prosjekt som kan øke kunnskapen om alkoholbruk på en positiv måte.

Leder av kjernestyret, Dina Mikalsen, mener også at tallene er bekymringsfulle.

– Når vi ligger så mye høyere enn landssnittet, er det noe vi må ta til etterretning. Det er ingen grunn til at studentene ved NHH skal drikke mer enn resten av student-Norge, sier hun.

Ingen nedgang på NHH
Andelen studenter i risikogruppen for alkoholkonsum har på landsbasis blitt redusert fra 45 prosent til 41 prosent siden SHoT-undersøkelsen sist ble gjennomført i 2010. I SiB har det også vært en nedgang fra 47 til 45 prosent. På NHH har derimot andelen økt. I 2010 var det 56 prosent av studentene som havnet i risikosonen, mot 58 prosent i 2014. Dette til tross for at NHHS har strammet inn på flere punkter rundt alkoholkonsum i forbindelse med førstekullsuken og arrangementer ved høyskolen.

Uken kan ha påvirket
Undersøkelsen var tilgjengelig på NHHS sine nettsider fra 24. februar til 27. mars i år. Dette overlappet med Uken 14, som ble arrangert fra 6. til 23. mars. Mikaelsen tror dette kan ha påvirket resultatet.

– Uken kan ha påvirket resultatene ettersom det er mange arrangementer med alkohol i denne perioden. Uansett er det viktig å poengtere at tallene er for høye enten det skyldes Uken eller ikke.

Konsekvenser i arbeidslivet
Et stort alkoholforbruk i ung alder kan danne et usunt drikkemønster for fremtiden. NHH-direktøren er bekymret for denne utviklingen hos studentene. Hun utdyper at det i flere yrker er mange sammenhenger der man blir møtt med alkohol.

– NHH utdanner mennesker som skal forberedes på en god start i arbeidslivet. Hvis du over fem år har et alkoholkonsum på det nivået som denne undersøkelsen viser, er det en risiko for at du kan ha et alkoholproblem før du starter karrièren. Vi ønsker å sette studentene i bedre stand til å håndtere sin alkoholbruk.

Liten forskjell mellom normal- og risikogruppen
Studentene i undersøkelsen ble vurdert på en rekke områder blant annet symptomplager, livskvalitet, ensomhet, studiemestring, stryk på eksamen og eksamensangst. Disse områdene viser at det er små marginer med hensyn til om studentene oppgir at de befinner seg i normalgruppen eller risikogruppen for alkoholkonsum. Nina Skage mener likevel det er grunn til bekymring.

– Gjennom mine år som leder i næringslivet har jeg sett mange av de negative sidene ved for høyt alkoholforbruk. Når det går galt kan det få store personlige konsekvenser.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram