Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Best på engasjement, verst på inkludering


NHHS er dårligst på inkludering sammenlignet med andre økonomiskoler. – Det er et problem at folk ikke føler seg inkludert i studentforeningen, sier leder i kjernestyret.

Hele 43 prosent av studentene oppgir i en undersøkelse gjort for K7 Bulletin at de har hatt vanskeligheter med å bli inkludert i NHHS. Dette bekrefter resultatene fra Econas kartlegging av økonomiskoler der NHH kommer dårligst ut på inkludering, på tross av at NHH er skolen der flest bruker organiserte aktiviteter.

– Tett sosialt miljø som er flinke til å inkludere dem som allerede har fått innpass, men som behandler studenter som ikke har kommet seg inn i miljøet med en gang som maur, svarer en anonym student til Econa.

Overraskende resultater
Kjernestyret er overrasket over tallene. På tross av at de har satset på inkludering av internasjonale studenter er lite gjort for de norske studentene.

– Etter å ha sett tallene tenker jeg at man kanskje burde gjort noe for de norske studentene også, sier Dina Mikalsen, leder i kjernestyret.

Hun tror følelsen av å være ekskludert blir sterkere i NHHS ettersom det er et miljø som består av opptaksbaserte grupper, der mange allerede er engasjerte.

– Det blir et problem fordi man gjerne ønsker tilhørighet, særlig når vi er en av skolene med de mest aktive studentene. Det er veldig mange som er med i studentforeningen på NHH, og et avslag er da ekstra ille. Man tenker da at man har gjort noe galt.

Ingen rask løsning
Selv om Mikalsen mener dagens situasjon er trist, har hun ingen rask løsning på problemet. Hun ønsker ikke å endre dagens opptaksmodell fordi hun er redd for at å åpne grupper kan ødelegge engasjementet.

– Det er viktig at vi ikke endrer tradisjonene til en gruppe ved å tvinge dem til å være åpne for alle. Vi skal ikke tvinge, men oppmuntre. Samtidig kan man vurdere de forskjellige gruppene, og deres potensial. Det kan kanskje være enklere å inkludere mange i idrettslag, men man kan helt klart se på andre grupper også, sier Mikalsen.

I undersøkelsen til K7 Bulletin kommer det frem at 61 prosent av de som ikke er med i en gruppe føler seg utelatt fra det sosiale miljøet. Mikalsen mener studentene selv kan hjelpe ved å utvide dagens tilbud.

– Det er mulig å starte egne interessegrupper for de som er ikke kommet inn i andre grupper, eller ikke føler de passer inn i eksisterende grupper.

Mikalsen mener det må gjøres mer enn bare å fokusere på å øke antallet som kan være med i de forskjellige gruppene.

– Når man går rundt på standsaften får man inntrykk av at man kan bli med i hva som helst. Om man da søker på få grupper men ikke kommer med i noen av dem, kan det føles ekstra tungt, forteller Mikalsen.

Ikke trynefaktor
Fredrik Holm Jansen er leder for næringslivsutvalget, en av gruppene som mange mener er statusbelagte. Han tror det er flere grunner til at mange trekker frem NU.

– Det er kanskje først og fremst fordi vi har mange søkere til hvert opptak, i tillegg til at vi har et begrenset antall plasser. Vi ønsker å ligge på et stabilt medlemstall for å sørge for at vi har et godt sosialt miljø og at organisasjonen ikke blir for stor, sier Jansen.

Store søkertall trekkes også frem som grunn til at mange får avslag på søknaden sin. Jansen er opptatt av å ha en ryddig intervjuprosess.

– Vi ser etter visse egenskaper, for eksempel initiativ og motivasjon. Trynefaktor har ingenting å si, og vi har medlemmer fra alle deler av landet. Vi ønsker mangfold og legger vekt på å ha med forskjellige mennesker i NU.

Vil ikke endre på opptak
Grupper innad i NHHI blir også utpekt som statusbelagt av mange i undersøkelsen. Det trekkes frem at disse gruppene fokuserer mye på fyll under opptaksprosessen. Leder for NHHI, Oscar Wilhelm Erichsen, synes det er synd at ikke alle kommer med i gruppene, men sier at det er begrensninger på hvor store lagene kan være før man mister gruppefølelsen.

– Idrettslagene styrer opptaket selv, og når lagene informerer om opptak så sier de ifra om at det også er et arrangement på kvelden. Det må til for å beholde samholdet i gruppene. Det er varierende fra idrettslag til idrettslag hva de fokuserer på på opptak, men jeg tror mange setter det sportslige høyt.

Dina Mikalsen trekker frem at noen av gruppene kan bli mer åpne, men dette er Erichsen uenig i.

– Vi i NHHI har ikke lyst til å endre på opptakene. Jeg tror det ville fått negative virkninger hvis man svekker samholdet.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram