Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Dropper norsk, innfører engelsk på nye mastere


8. april 2014
Sist oppdatert: 8. april 2014
I dag tilbyr NHH kun tre internasjonale masterprofiler. I fremtiden kan det også bli mulig å ta samfunnsøkonomi og finans på engelsk, forteller NHH-rektor Frøystein Gjesdal.

 

Én av Norges Handelshøyskoles fire satsingsområder i den nye strategien er internasjonalisering. Idag tilbyr NHH kun tre mastergrader på engelsk: Energy, Natural Resources and the Environment (ENE), International Business og Marketing and Brand Management, men dette kan komme til å endre seg i fremtiden.

Ny master i samfunnsøkonomi
– Det arbeides for tiden med en ny master i samfunnsøkonomi, som først og fremst vil være for de internasjonale studentene, forteller Gjesdal. Omtrent 70 prosent av masterkursene er allerede på engelsk, så vi tenker oss å samle disse i én masterprofil.

Profilkoordinator Kurt Brekke er godt i gang med å arbeide med den nye masterprofilen, og planlegger en lansering allerede til høsten.

– Vi tenker oss at denne skal erstatte den norske masterprofilen i samfunnsøkonomi. Vi så på konkurransen fra utlandet – fra BI, SSE og CBS – og så at disse skolene hadde veldig klare samfunnsøkonomiprofiler. Går du inn på NHH sine engelske sider idag ser du kun tre mastergrader, og dette vil vi gjøre noe med, forteller Brekke.

Profilen vil være strammere enn den nåværende SAM-profilen, og inkludere flere obligatoriske kurs. Kurs i makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri vil være obligatoriske, og undervises av det Brekke omtaler som et «toppet lag».

– Ambisjonen er todelt: Vi vil tilby en bedre mastergrad til de norske studentene, og vi vil styrke profilens synlighet i utlandet, forteller han videre. Med dette håper vi å ta opp konkurransen med blant annet København og Stockholm.

Finans neste?
– Videre kan det være et alternativ å gjøre noe lignende for finans, slik at de internasjonale studentene får et bedre tilbud, forteller Gjesdal videre.

Professor Jøril Mæland, leder for finansinstituttet, forteller at arbeidet internt på instituttet allerede er i gang.

– Vi har lyst til å tilby en engelsk master i finans, og bygge en profil av god kvalitet som også skal være for de norske studentene. Vi ønsker å tilby et program med relevante kurs og god progresjon gjennom studiet. Programmet vil inkludere noen kjernefag som alle må ta, men også spesialiseringer innen ulike retninger av finansfaget, forteller Mæland.

Arbeidet er helt i startfasen, og planen er foreløbig å lansere den nye profilen til høstsemesteret i 2015. Også i denne profilen eksisterer de fleste fagene fra før av. Det vil med andre ord bli en reorganisering av fag, og få nye fag for Finance-profilen.

Internasjonalisering er en av høyskolens fire satsinger i den nye strategien, og nye masterprofiler i samfunnsøkonomi og finans kan sees i denne sammenhengen, mener Mæland.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram