Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Dyre prinsipper


14. oktober 2013
Sist oppdatert: 14. oktober 2013
NHHS har investert stort i vakthold. Likevel kan VK bli ofret til fordel for eksterne vakter. Det kan bli dyrt.

 

Etter flere skandalefester og inndratt skjenkebevilgning, tok kjernestyret grep, med leder Saliba Korkunc i spissen, for å møte skjenkekontoret og myndighetenes retningslinjer. Det ble investert betydelige summer i vekterkurs for alle i Vaktkorpset, og det ble kjøpt flere samband for å øke gjestenes sikkerhet.

En av årsakene til investeringene, var at studentforeningen skulle slippe å leie inn eksterne selskaper til arrangementer i regi av NHHS. KS-lederen la også vekt på at kjennskap til studentene var en viktig grunn til den økte beredskapen.

Jeg tror det er konfliktdempende at det er felles studenter og ikke eksterne, som ikke kjenner miljøet på samme måte, sa Korkunc den gangen.

Investeringene skulle også spare studentforeningen for betydelige summer, og man håpet at et styrket VK kunne hindre Uken14 fra å leie inn vakter.

Denne uken sendte Uken og VK ut en kryptisk pressemelding, der mye tyder på at VK kommer til å bli ofret til fordel for et eksternt selskap. Det virker som det er to grunner til dette: ansvar og dugnadsprinsippet.

Med den katastrofale DDE-konserten friskt i minne, er det klart at bruk av en ekstern aktør gjør det lettere å flytte ansvaret over på noen andre hvis det oppstår en krise. Samtidig har nok den eksterne aktøren mer erfaring med håndtering slike situasjoner, og er derfor bedre rustet til å begrense skadevirkningene når de først oppstår.

Ifølge VK selv, vil en ekstern aktør koste en halv million mer. Diskusjonen bunner ut i Ukens gratisprinsipp. De ønsker visstnok at VK skal jobbe gratis som alle andre funksjonærer, og ikke tjene penger på Uken. Argumentet i seg selv er ikke dumt. Det som derimot er uforståelig er at Uken skal få lov til å benytte en internfunksjon gratis, mens alle andre arrengementer på skolen må betale for denne tjenesten.

VK er nødt til å være konsekvente, og å gjøre unntak for Uken vil føre til ramaskrik i studentforeningen. Det er derfor åpenbart at en av partene er nødt til å vike, og det virker som Uken føler gratisprinsippet er mer tungtveiende. Tilsynelatende vil de heller vil bruke en halv million kroner ekstra av fellesskapets midler for å opprettholde gratisprinsippet. Denne ressursbruken kan bli en dyr bismak på Ukens resultatlinje. Oppfordringen til Uken er derfor enkel: Bruk den velfungerende funksjonen som VK er, og spar penger.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram