Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Endelig dataeksamen


27. august 2014
Sist oppdatert: 15. september 2014
Høsten 2014 settes det i gang en pilot med digital eksamen ved NHH. – Studentene har etterspurt dette lenge, sier bacheloransvarlig i Fagutvalget, Martin Hoang Nguyen.


I flere år er det blitt avlagt eksamener på data i videregående skole, mens høyere utdanning har ligget etter. Nå skal NHH i likhet med flere andre universiteter og høyskoler planlegge og gjennomføre et prøveprosjekt med digitale eksamener.

Sent ute
I fjor ble det opprettet en ekspertgruppe for digital vurdering i regi av Norgesuniversitetet og Universitets- og høyskolerådet. Den har som formål å gjennomgå utfordringer knyttet til digital vurdering og løfte IKT-tilbudet innenfor høyere utdanning i Norge. NHH har imidlertid brukt lang til på å komme på nett. Universitetet i Bergen, NTNU, Høyskolen i Oslo og Akerhus, Universitetet i Agder - og Høyskolen i Telemark har allerede har kjørt flere prøveprosjekter.

– Det har vært en lang prosess med forankring i fagstaben. Fagutvalget har hatt lyst til dette i lang tid, forteller Nguyen, som også er elevrepresentant i prosjektgruppen for digital eksamen ved NHH.

Guro Mjanger, seksjonsleder for timeplanlegging og eksamen, og leder av prosjektgruppen for digital eksamen ved NHH, avfeier derimot at NHH ligger etter de andre utdanningsinstitusjonene.

– Vi er ikke veldig sent ute med å kjøre piloter på digital eksamen. Noen har prøvd ut dette gjennom flere år, men de aller fleste er likevel nye på dette feltet. For oss har det vært viktig å innhente erfaringer fra andre institusjoner som allerede sitter på kompetanse.

Dansk selskap
De digitale eksamenene skal avvikles gjennom det danske selskapet UNIwise, som har flere år med kompetanse innenfor utføring av digital eksamen. Selskapet har tidligere blitt brukt av flere andre høyskoler og universiteter i Skandinavia. Eksamenene skal gjennomføres ved at studentene benytter sine egne bærbare datamaskiner og laster ned en egen programvare som sperrer maskinen for alt annet enn eksamenen.

– Vi valgte UNIwise fordi vi mente de totalt sett hadde den beste løsningen. Digital eksamen er fremdeles et ganske umodent felt innenfor høyere utdanning, og disse har holdt på med dette lengst, forteller Mjanger.

Piloten på NHH skal utføres på henholdsvis to kurs på bachelornivå og to kurs på master. Kursene det gjelder er Profesional English II, Anvendt Økonomisk Geografi, Cases in Change Management og Consumer Behavior.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram