Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Endring av språkfagene


30. september 2014
Sist oppdatert: 30. september 2014
Språkfagene på NHH er overmodne for endring, mener Fagutvalget. Nå skal studenter med godt språkøre få suse rett inn på de videregående kursene.


På bakgrunn av tilbakemeldinger fra studenter og professorer utarbeidet Fagutvalget i april en rapport som peker på problemer i språkfagene på NHH.

– Det har vært en oppfatning om at språkfagene ikke er optimale, sier Stine Heløe Wiig, representant fra Fagutvalget.

Ser på mulige endringer
Fagutvalget ønsker at studenter som har tilstrekkelige kunnskaper i språket, skal få begynne direkte på 011/012-nivået og slippe den nå obligatoriske intromodulen. De foreslår også en mer praktisk tilnærming og mer muntlig
aktivitet i timene.

Det har i det siste vært en negativ utvikling i antall
studenter som velger språkfag. Sammen med representanter
fra Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon har Fagutvalget sett på mulige endringer.

– Vi ønsket å se på hvordan vi kunne styrke og forbedre språkfagene, sier Wiig.

Språkfagenes fremtid skal drøftes 30. oktober. Forslagene har blitt presentert på instituttmøtet, og skal da tas videre til Programutvalget for bachelorutdanningen. Her vil det bli endelig bestemt hvilke endringer som eventuelt gjennomføres.

Stort gap mellom studentene
Mye av misnøyen rundt språkfagene dreier seg om intromodulen som alle er nødt til å ta når de velger språk. Professorer har gitt uttrykk for et økende skille mellom studentene i dette kurset.

– Det kan skyldes at det nå er flere valgmuligheter for fremmedspråk på videre-
gående, og mange har derfor hatt språk lenge, mener Wiig.

Hoppet blir da stort ned til de som først begynner med språket på Handelshøyskolen. Gapet mellom studentenes forkunnskaper gjør det krevende å tilrettelegge undervisningen slik at alle får utbytte av den.

Diagnostisk test
Sammen med professorer i hvert av språkfagene har representanter for Fagutvalget kommet frem til en mulig løsning.

– Vi foreslår at studenter som mener de har til-
strekkelige kunnskaper i
språket, skal få gjennomføre en diagnostisk test, sier Wiig.

Avhengig av resultatet på testen vil de tilrådes eller frarådes å droppe intromodulen for å begynne direkte på 011/012-nivået. Studenter som kvalifiserer til dette vil likevel måtte ta to moduler som de andre.

Tro på god løsning
Anne Kari Bjørge, leder for Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon understreker at hun er veldig positiv til Fagutvalgets engasjement i saken.

– Jeg har tro på at man vil komme frem til en god løsning på problemene som her er lagt frem, sier Bjørge, men vil ikke spekulere i hva resultatet blir.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram