Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Sparket etter karaktersnoking


15. september 2014
Sist oppdatert: 30. september 2014
Studieadministrasjonen sa opp studenter, endret rutinene og tar regelmessige stikk­prøver etter at det ble kjent at student­assistenter drev med karaktersnoking.


I vårens siste utgave av K7 Bulletin ble det kjent at flere studenter ansatt ved opptakskontoret på NHH hadde misbrukt sine stillinger ved å snoke i andre medstudenters karakterer for å finne samarbeidspartnere til eksamener og prosjekter.

Dette var en overtredelse langt utover det som var tillatt i henhold til stillingsbeskrivelsene. Datasystemene var på det tidspunktet helt åpne for innsyn blant alle ansatte ved opptakskontoret. Selv om man ikke kunne endre karakterene, var det ingen stopper for å misbruke den private karakterinformasjonen til andre studenter.

Mistet jobben
Nå har studieadministrasjonen gransket saken internt og kommet frem til et oppsiktsvekkende resultat. Heidi Sund, leder av opptakskontoret, kan fortelle at store omveltninger er foretatt.

– De som hadde gått utover sine tjenstlige behov ble først suspendert, deretter ble arbeidsforholdet avsluttet, sier Sund.

Studieadministrasjonen oppgir at så mange som fire studentassistenter ved opptakskontoret er sagt opp fra sine stillinger som følge av karaktersnokingen.

Rutineendringer
Til tross for at assistentene hadde skrevet under taushetserklæringer, ble ikke loggføring og ettersyn foretatt. Dette var grunnet uvitenhet om at loggføring var mulig på det tidspunktet K7 Bulletin gjorde dem kjent med saken.

– Det vil nå bli tatt jevnlige stikkprøver av loggen og det vil bli foretatt oppfølging underveis, noe studentassistentene nå er klar over, uttaler Sund.

Andre endringer av rutinene ved opptakskontoret er at ansettelseskontraktene er mer detaljerte og nøyere utarbeidet med særlig vekt på håndtering av sensitiv informasjon.

– Studentassistentene vil fremdeles ha tilgang til de områdene de trenger for å utføre jobben sin, men hver studentassistents tilgang vil bli nøye vurdert innenfor de rammene som Felles Studentsystem tillater, bemerker Sund.

Vil fortsatt bruke studenter
Studieadministrasjonen har ingen planer om å slutte å ansette studenter med det første.

– Studentassistentene er avgjørende for oss i de periodene der arbeidsbelastningen er stor. Vi er privilegerte som kan ansette blant Norges fremste studenter, sier Sund.

Sund stadfester at alle studenter ved NHH skal føle seg trygge på at informasjon om dem ikke blir misbrukt på noen måte. Hun forteller at alle opptaksprosesser ved NHH vil bli evaluert i løpet av høsten og det er naturlig å se på ulike måter å organisere opptaksarbeidet på.

Kjernestyret fornøyd
Leder i kjernestyret, Dina Mikalsen, uttalte i april at studentassistentenes vide tilgang på karakterene i aller høyeste grad var uheldig og noe som burde tas seriøst. Hun utrykker nå glede over de grepene som er tatt.

– Jeg syns det er bra at NHH tar dette alvorlig, og har tatt grep. Det er viktig for studentene å vite at denne sensitive informasjonen ikke blir misbrukt. Det er godt å se at hensynet til studentenes personvern blir ivaretatt, sier hun.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram