Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

For få kvinnelige studentledere


14. september 2016
Sist oppdatert: 14. september 2016

Jenter må skjerpe seg og stille til valg, mener leder av NHH-symposiet. 

Margit Abel Grape, leder av NHH-symposiet, har en beskjed til sine medstudinner.

– De må skjerpe seg og stille til valg. I alle årene UKEN, NHH-Symposiet og Studentlekene Bergen Challenge (SLBC) har vært arrangert, har det bare 4 av 40 kvinnelige ledere. Det er et problem. Ser man på sammensetningen i næringslivet er det relativt likt, sier Grape.

– Jeg syntes det er synd at jentene ikke stikker seg frem, legger hun til.

– Hvorfor gjør de ikke det?

– Gutter er nok litt mindre redd for å gå på trynet. Jenter er nok mer trygghetssøkende, så guttene er nok mer tidligere ute. Jenter er like flinke som gutter, så det er ingen grunn til at de ikke skulle klare å gjøre jobben like godt.

Grape sier at jenter ikke må være redd for å ta opp kampen, og at de må tørre å stille til verv om de har andre idéer.

Optimistisk til høstvalget

For tiden er halvparten av medlemmene i kjernestyret i NHHS jenter. Det samme er tilfelle for  NHH-Symposiet. I tillegg ble Uken ifjor ledet av Mette Hole. Grape mener likevel det er grunn til uro.

– Nå har det vært 20 år på rad med mannlige ledere i NHH-Symposiet. Så ja, jeg vil si det er et problem.

Grape håper mange jenter stiller i det kommende høstvalget i NHHS. Hun sier det er et engasjert kull som har startet på NHH, og hun stiller seg optimistisk.

Tror jenter er redd for å tape

Grape sier det var lysten til å drive NHH-Symposiet som gjorde at hun søkte stillingen. Hun håper andre jenter prøver lignende verv, samt søker på de sakene de har lyst til å bringe videre.

– Det er viktig at jenter ikke er redd for å tape. Jeg tror mange mange er redd for det.

– «Skjerp dere, jenter.» Er ikke det et litt enkelt budskap?

– Jeg tror det er nok med et dytt. Det hjelper hvis jenter er flinke til å motivere hverandre.

Føler hun ble undervurdert som jente

Dina Mikalsen var leder av kjernestyret i NHHS i 2014. Hun har egne tanker om problemstillingen Grape tar opp.

– Jeg tror det tidligere har vært få jenteledere fordi det har vært flere gutter enn jenter på NHH. Så det er synd at vi slutter med tiltak som Jentedagen, nå som jenteandelen er tilbake under 40 %. Når det er sagt, synes jeg det er blitt en positiv trend, hvor vi har fått flere jenteledere. I de store vervene håper jeg det fortsetter. Men jeg tror det er noe med jenter; at vi ikke er flinke nok til å løfte hverandre, sier Mikalsen.

Mikalsen sier jenter ikke må være redde for konkurranse. Hun bruker valget til NHH-styret i vår, hvor tre jenter stilte, som et eksempel på hvordan det bør være.

Når det kommer til Grapes utsagn om at jenter bare må skjerpe seg, sier Mikalsen seg noe enig.

– Både gutter og jenter må skjerpe seg, men jenter må det, ja. Kvaliteter som jenter har, er viktige i lederstillinger. Å forutse konflikter er for eksempel noe vi er flinke til.

Mikalsen sier hun følte at hun ble undervurdert når hun selv stilte til valg som leder av Kjernestyret, men hun føler det gikk bra. Hun tror trenden har snudd til det positive når det kommer til hvordan jenter i toppverv blir mottatt.

English summary

Margit Abel Grape, leader of NHH-Symposiet, says girls must toughen up and apply to become leaders in student groups. She references numbers that show a majority of men having had these positions before. Dina Mikalsen, leader of NHHS in 2014, says girls

shouldn’t fear competition, but adds that she feels optimistic for the future.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram