Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Fra wonderboy til partileder


10. september 2013
Sist oppdatert: 11. september 2013
Knut Arild Hareide regjerte NHHS som leder av kjernestyret, og gikk deretter rett inn i Schibsted. Derfra gikk ferden videre til politikken. Kan stud.NHH lære noe av KRF-lederen?

Hvordan har NHH og din bakgrunn fra NHHS hjulpet deg i politikken?

– Det å ha gått på NHH gir en god bakgrunn for å drive med politisk arbeid. Jeg tror også at min erfaring fra studentforeningen har vært veldig nyttig i forhold til frivillig arbeid, så det har hatt stor betydning for meg.

Frivillig arbeid ved siden av studiene er noe Hareide brukte mye tid på. I tillegg til sine verv i NHHS var Hareide medlem av studentparlamentet og arbeidsutvalget i Norsk Studentunion. Han var også aktiv i det kristne studentmiljøet. Det er imidlertid hans verv som leder av kjernestyret som var den mest betydningsfulle rollen han påtok seg.

Det er funnet et brev fra 1994 der det står at du kjempet for utvidede skjenketider i Klubben? Dette må jo sies å stride litt med KrF sin partiplan?

– Hehe. Vel, ettersom jeg ikke var så fryktelig opptatt av alkoholdelen, så tok eksternansvarlig over forhandlingene med Hansa bryggeri. Jeg var øverste ansvarlig, og beslutningen om å ha skjenking litt lenger var nok ikke mitt ønske, men det var jeg som var ansvarlig og jeg som måtte stå for den. Så det stemmer nok det ja, det var jeg som skrev alle offisielle brev til Bergen kommune.

Denne hendelsen understreker politikeren i Hareide. Han kan inngå kompromisser og står for tidligere beslutninger han har tatt. Riktignok er det ikke dette brevet Hareide først og fremst vil trekke frem fra sin tid på kjernestyrekontoret.
– Det var jo ikke sånn at miljøet i stor grad var preget av alkohol.

Etter studiene
Da NHH-tiden tok slutt, kapret Hareide en trainee-stilling i Schibsted konsernet. Likevel gikk det ikke lang tid før han tro til som politisk rådgiver, og senere statsråd. Senere har han vært tilbake i Schibsted som prosjektleder og organisasjonsdirektør. Som svar på hvorfor han forlot næringslivet - igjen - til fordel for politikken, forklarer Hareide at han ble gitt en mulighet, som han ikke kunne si nei til. Han måtte gripe sjansen der og da.

–Jeg trivdes veldig godt i Schibsted, og synes det var veldig artig, men jeg har alltid vært veldig samfunnsengasjert. Det er kanskje noe som brenner enda mer i meg enn business. Jeg føler nok at jeg får brukt mye mer av helheten i meg i det arbeidet jeg har nå. Jeg håper det blir politikk i mange år fremover, men hvis ting skulle endre seg, er næringslivet noe som selvfølgelig vil friste meg.

God oppslutning
Da resultatene fra partimålingen ved NHH ble offentliggjort viste det seg at KrF gjorde det langt bedre blant NHH-studentene enn på landsbasis. Hareide mener det kan skyldes det aktive kristne miljøet på skolen, representert ved Navigatørene, som er en forening han var med i selv. Han utdyper også at mange økonomer har et bevisst forvalteransvar, og at dette også kjennetegner miljøet ved NHH. Han mener det er en myte at siviløkonomer bare er opptatt av kroner og øre.

Har du noen generelle råd å komme med til NHH-studentene?

– Kombiner studier med positive og interessante aktiviteter ved siden av skolen - gjerne i og utenfor NHHS. Det er viktig å studere, men jeg tror også at fremtidige arbeidsgivere anser det som positivt at en har gjort noe meningsfylt ved siden av.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram