Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Frivilligmangel i studentbergen


6. mars 2017
Sist oppdatert: 8. mars 2017

Flere frivillig drevne organisasjoner sliter med rekrutteringen. Fortsetter den negative utviklingen for Hulen kan det true driften deres på lang sikt.

Mangel på frivillige er et gjentakende problem for flere aktører i studentbergen. Hulen, Nord-Europas eldste rockeklubb, er en av de som kjenner på dette. Ragnhild Severeide, frivilligansvarlig på Hulen, er bekymret for utviklingen.

– I dag har vi færre frivillige enn for tre-fire år siden. Hvis utviklingen fortsetter slik med en videre nedgang i antall frivillige, vil vi måtte revurdere driften vår. Det kan føre til en omstrukturering, sier Severeide.

Mangelen på frivillige har  foreløpig ikke fått alvorlige konsekvenser for Hulen, men kommer likevel til uttrykk i driften deres.

– Det fører for eksempel at bare kan holde en bar åpen isteden for to. De frivillige vi faktisk har får også en større arbeidsmengde, forteller Severeide.

Størst problem på vårsemesteret

Aktive studenters forening (ASF) er Bergens nest eldste studentforening i Bergen etter Studentersamfunnet. Som en annen viktig konsertarrangør i Student-Bergen skulle de også ønske at de hadde flere frivillige.

– Som regel går driften rundt, men det blir av og til ekstra arbeid for våre frivillige. Samtidig skulle vi ønske at vi hadde flere frivillige. Det hadde styrket driften vår og resultert i mindre arbeid for våre nåværende medlemmer, sier Viktor Svensson, nestleder ved ASF.

Det er på vårsemesteret at rekrutteringsproblemet oppleves som størst. Hver høst arrangeres studenttorget på Studentsenteret. Det er en møteplass for organisasjoner og studenter der de kan rekruttere nye frivillige blant studentene.

Svensson skulle gjerne sett at studenttorget ble arrangert på vårsemesteret.

– Studenttorget er en av våre viktigste rekrutteringskanaler. Der kan vi være tidlig ute og  rekrutterer flest nye frivillige.

Studenttorget ble ikke arrangert dette vårsemesteret. Dette valgte ASF å gjøre noe med.

– Vi gikk sammen med Bergen Realistforening, Immaturus, Studentersamfunnet og Bergen Filmklubb for å arrangere vårt eget studenttorg, Dorgetorget, på Kvarteret.

Severeide forteller at Hulen også gjerne skulle sett at studenttorget også foregikk på vårsemesteret. De bruker også andre kanaler for å rekruttere nye frivillige.

– Internrekruttering er viktig for oss. Vi kontakter venner og bekjente som vi tror kan være aktuelle som frivillige på Hulen. De av oss som klarer å rekruttere flest nye frivillige får spesielle goder, slik som bartenderkurs, forteller Severeide.

Hvorfor færre frivillige?

For Ragnhild Severeide har det frivillige engasjementet hennes vært uvurderlig. Hun føler selv at frivilligheten er på en nedadgående kurve.

– Det sies jo at det er «typisk norsk» å være frivillig. Vi stiller opp og har dugnad for fotballaget eller korpset for å finansiere tur eller nytt utstyr. Vi læres opp til at dette er viktig og en stor del av livet og samfunnet vårt. For min del, og mange jeg snakker med som er i samme situasjon, så dør dette sakte men sikkert ut, forteller Severeide.

Ifølge Severeide kan det være flere grunner til at de har færre frivillig nå sammenlignet med tidligere.

– Jeg tror at studentene prioriterer annerledes. De ønsker heller å engasjere seg mer i det som ser bra ut på en CV. Samtidig er de fleste nødt å ha en deltidsjobb, som de prioriterer foran frivillig arbeid, fordi studielånet ikke strekker til, sier Severeide.

Svensson, nestleder hos ASF, tror at kombinasjonen av studier og jobb forhindrer folk fra å verve seg som frivillige.

Varierende problem

Bergen Realistforening (RF) er en av konsertarrangørene med tilholdssted på Kvarteret. De opplever ikke en mangel på frivillige for øyeblikket. De har likevel alltid behov for folk. I stedet er det graden av turnover som er deres største utfordring.

– Vi er en liten organisasjon på maks 31 personer og vi er heldigvis ikke truet på bemanningssfronten i dag. Utfordringen for hos oppstår når mange plutselig slutter og vi må rekruttere nye frivillige. Det er konstant bekymring for hos i styret, forteller Vetle Bergstad, President i Bergen Realistforeningen.

Utfordringen for RF ligger i å overføre kompetanse fra gamle til nye frivillige.

– Vi prøver å ivareta kompetansen i organisasjonen gjennom god opplæring. Vi bruker såkalte  «Vitebøker», som er maler for hvordan man skal gjøre ulike ting, sier Bergstad.

Kontinuitet er også viktig for Realistforeningen. For å oppnå kontinuitet er vi avhenige av mennesker som forplikter seg.

– En måte vi oppnår kontinuitet på er ved å ha folk sittende i styret over flere semestere.

RF-President forteller at de søker etter folk med personlig «drive».

– Interngoder kan trekke folk til organisasjonen, men det får dem ikke til å bli. Å arbeide i en frivillig organisasjon blir ikke mer enn det man gjør det til. Vi trenger engasjerte mennesker som er villig til å ta av sin egen tid.

Vetle Bergstad opplever at rekrutteringsproblemer er en realitet i store deler av studentbergen.

Også internasjonale organisasjoner slik som Erasmus Student Network (ESN) i Bergen opplever stor mangel på norske frivillige i deres Buddy-program der norske eller internasjonale studenter, som har vært i Norge et semester, introduserer nye internasjonale studenter til Bergen og studentlivet.

– Vi har opplevd stor mangel på norske studenter i Buddy-programmet og generelt i ESN. For at internasjonale studenter skal bli integrert i det lokale studentmiljøet i Bergen er vi helt avhengig av norske studenter, forteller Natalie Unger, ESN-Presidenten.

Budskap til studentene

Severeide fra Hulen tror at studentene kanskje undervurderer viktigheten av at steder som Hulen består.

– Hulen er sted der nye artister kan spille i oppstartsfasen av sin karriere.  Nye «up and coming»-band trenger et sted de kan starte. Derfor er er det synd om for eksempel Garage er nødt til å legge ned, sier hun.

Severeide fremhever det unike ved å være frivillig på Hulen.

– Som frivillige får du oppleve fantastiske konsertopplevelser og se artister før de blir store.

Nestleder hos ASF, Viktor Svensson, er opptatt av gevinstene man oppnår som frivillig.

– Arbeidet i en frivillig organisasjon ser bra ut på CV-en. Man får møte nye mennesker og får verdifull erfaring som kan komme til nytte i arbeidslivet.

Severeide ser også på frivillighet som en utviklingsarena.

– Frivillig arbeid hos en konsertarrangør er den definitivt beste måten å få kompetanse på, lære om musikkbransjen og å utvikle fremtidens arrangører, bookerne og andre som skal drive bransjen videre.

– Vi har hatt frivillige som har gått videre i bransjen og startet opp egne utesteder, avslutter Severeide.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram