Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

– Ikke dårlige mennesker


24. september 2013
Sist oppdatert: 24. september 2013
På tiltalebenken i en av norgeshistoriens største bedragerisaker sitter tidligere NHH-student, Morten A. Berg.

Berg er sammen med Johannes Lunde og en regnskapsfører tiltalt for grov økonomisk utroskap og heleri i forbindelse med konkursen av Johs. Lunde – gruppen. Totalt dreier det seg om 114 millioner kroner som har blitt hentet fra selskaper hvor Lunde har vært deleier. Berg er regnet som hovedarkitekten bak selskapsstrukturen i konglomeratet, og har hatt en rekke posisjoner i de over 120 selskapene som var gruppen.

Lav status
– Det er ingenting som tyder på at det går dårlige mennesker på Handelshøyskolen, sier professor ved NHH, Alexander Cappelen.

I forbindelse med NHH-Symposiet ble studentene bedt om å rangere lederegenskaper de mente var viktige. Høy etisk standard ble plassert lenger nede på listen hos NHH-studenter enn hos medstudentene i andre europeiske land.

Cappelen mener derimot det kan være problematisk å trekke slutninger om studentenes grunnleggende moral basert på resultatene fra NHH-Symposiets studentundersøkelse.
– Dataene i slike undersøkelser kan være vanskelige å tolke. Når man blir bedt om å rangere på denne måten kan det være at noen legger vekt på de egenskapene man oppfatter som problematiske.

I Norge har det offentlige en sterk rolle, og dette kan ifølge professoren være en medvirkende årsak til at etikk er mindre problematisk.
– Som norsk leder i næringslivet eksponeres man i liten grad for vanskelige etiske dilemmaer. Det offentlige tar seg av skoler, helse og lovfester arbeidstagerrettigheter og miljøkrav, noe som åpner for at det private stort sett slipper å ta et selvstendig ansvar for disse tingene.

Penger betyr ikke alt
Etikk har fått større plass i pensumet til NHH-studenter. Deler av denne undervisningen ledes av Cappelen selv, gjennom et obligatorisk innføringskurs i etikk på bachelornivå. Professoren er overbevist om at etikk er en nødvendig komponent i økonomistudiene.

– De som tar utdannelse på Norges Handelshøyskole kommer til å bli beslutningstagere i samfunnet, og som beslutningstager vil man før eller senere komme i situasjoner der man må veie ulike interesser opp mot hverandre.

Han trekker også frem at etikk er viktig for å forstå menneskers reaksjoner på de beslutningene som tas.

– Ta for eksempel fastsettelse av lederlønninger. Å sette en høy lederlønn kan gjøre at bedrifter trekker til seg flere flinke ledere, men samtidig kan det demotivere de andre ansatte fordi de føler at lederen tjener for mye relativt til dem selv.

Etikk viktig
Professoren mener særlig det er viktig å ha kunnskaper om temaet når bedrifter beveger seg ut av landegrensene.

Han nevner Telenorsaken i Bangladesh som eksempel, hvor det i mai 2008 ble avdekket at en underleverandør i selskapet opererte med livsfarlige arbeidsforhold og barnearbeid.

– Det var nok ikke ond vilje som gjorde at problemet oppsto, men heller det at Telenor ikke var forberedt på de utfordringene det ville medføre å gå fra et erkenorsk selskap til å bli en internasjonal virksomhet.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram