Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Juksforsøk på Jodel ga negativ uttelling på hjemmeeksamen


4. desember 2017
Sist oppdatert: 4. desember 2017

Førsteamanuensis Trond Vegard Johannessen forteller at flere studenter har fått dårligere besvarelser som følge av forsøk på juks.

Kursansvarlig og foreleser i Databehandling for økonomer (MET3), Trond Vegard Johannessen, forteller at studenter har forsøkt å jukse gjennom nettkanalen Jodel.

– Jeg har begynt å lese eksamensbesvarelsene og ser at enkelte grupper har rotet seg bort i løsninger som ikke er relevante for oppgaven. Løsningene ser ut til ha å sitt utspring i enkelte av meldingene fra Jodel, forteller Johannessen.

Forsøk på juks ga dårligere besvarelser

Under gruppe- og hjemmeeksamen i MET3 ble Jodel brukt som plattform for forsøk på juks. Johannessen forteller at de overvåket flere kanaler på nettet for juks.

Både studentassistentene og jeg fulgte med på nettet i løpet av eksamensperioden, og vi registrerte at det ble lagt ut meldinger knyttet til MET3 på blant annet Jodel, sier Johannessen.

Skjermbilde

Dette er ett av de mange Jodel-innleggene under MET3-eksamen.

Johannessen forteller videre at dette imidlertid hadde motsatt effekt av hva studentene ønsket.

– Svarene på meldingene var imidlertid stort sett misvisende og villedende, og ikke til særlig hjelp for studenter som leste meldingene – snarere tvert imot. Vi valgte derfor ikke å reagere på meldingene i løpet av eksamensperioden.

Lignende hendelser har også skjedd tidligere år.

Trond Vegard Johannessen,  SOL,   NHH. ansattnr. 1796
Trond Vegard Johannessen (foto: NHH)

– Slik sett ser det ut til at forsøk på juks med utgangspunkt i løsninger presentert i Jodel vil virke negativt for studentene snarere enn å hjelpe dem. Den samme effekten har vi sett tidligere år, der studentene har benyttet seg av feilaktige svar og anbefalinger som de har fått på nett i løpet av eksamensperioden, fortsetter Johannessen.

Samarbeid rundt drøfting er lov

Prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken, setter sin lit til studentenes ærlighet når det gjelder å ikke jukse.

– Eg går ut frå at studentane respekterer reglane, skriver Nøstbakken til bulle.

Både i punkt 5. og 6. i eksamensreglementet står det tydelig at samarbeid på tvers av grupper ikke er tillatt. Nøstbakken understreker at samarbeid rundt drøfting av oppgaven likevel er lov.

– Nokre former for samarbeid er bra. Det er lov å snakke med medstudentar - også under ein heimeeksamen - og det kan vere lurt å bruke litt tid i starten av eksamen til å diskutere oppgåva med andre studentar, gjerne for å sjekke korleis dei tolkar oppgåva, forteller Nøstbakken.

Juks ved hjemmeeksamener er tilsynelatende ikke et stort problem på NHH, ihvertfall om man ser på hvor mange som blir tatt for det. Hvor mange fuskesaker som går ubemerket finnes det ikke oversikt over.

Linda Nøstbakken (foto: NHH)
Linda Nøstbakken (foto: NHH)

Det er svært få fuskesaker som går til klagenemnda ved NHH. Det er nok tilfelle av fusk som ikkje vert avslørte, men eg kjenner ikkje til omfanget av dette. Det er likevel viktig å bli endå betre på å avsløre fusk, forteller Nøstbakken.

Trengs bevisstgjøring for å forhindre juks

Leder i Fagutvalget, Frid Helén Hop, tror bevisstgjøring overfor studentene kan være en god løsning for å få bukt med juks.

– Dersom man ønsker å forhindre dette, må første tiltak være å bevisstgjøre studentene om at dette er juks. I dag tror jeg ikke alle studenter ser på det som juks å hjelpe venner som sitter helt fast på en oppgave, sier Hop.

I flere fag vurderes hjemmeeksamen etter bestått/ikke bestått.

Hop forteller at det er kompliserte spørsmål hvorvidt man skal bytte fra karaktersetting til bestått/ikke bestått. Fagene bør vurderes hver for seg, mener hun.

– Ved å innføre bestått/ikke bestått flytter man kanskje fokus fra rivalisering mellom grupper til et bedre samarbeidsklima, sier Hop og legger til:

– På den andre siden vet vi at en del ønsker karakterer fordi de opplever det mer motiverende. Noen studenter har også sin styrke i nettopp gruppearbeid, og mestrer dette spesielt godt. For dem kan det oppleves urettferdig at det ikke vises på vitnemålet. Hvert fag bør her vurderes enkeltvis.

Frid Helén Hop (foto: Audun Roald Strøm, Foto NHHS)
Frid Helén Hop (foto: Audun Roald Strøm, Foto NHHS)

Hjemmeeksamen gir øving til næringslivet

Hop understreker at det er naturlig å ha hjemmeeksamener i forberedelsen til næringslivet. Dette oppleves nok av mange som en mer virkelighetsnær situasjon enn det skoleeksamen gjør. Hun tror en løsning på problemet kan være mer åpne oppgaver som kan gjøre kommunikasjon på hjemmeeksamen mindre aktuelt for studentene.

En måte man kan få litt mindre samarbeid på er ved å ha mer åpne oppgaver der man selv velger problemstilling for eksempel. Da blir det ikke like relevant å snakke sammen på tvers av grupper, sier hun.

Straffen for juks er streng

Blir man tatt for ulovlig samarbeid på hjemmeeksamen risikerer man utestengelse fra NHH i inntil to semestre.

«Fusk er brudd på forskriften og universitets- og høyskoleloven. Blir du tatt for fusk risikerer du utestengelse fra NHH eller alle norske universitet og høyskoler i inntil to semestre, i tillegg til annullering av karakteren», heter det på NHHs nettsider.

Skjermbilde2

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram