Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kan ikke leve på gammel storhet


19. februar 2017
Sist oppdatert: 21. februar 2017

Som student var Kari Olrud Moen leder for kjernestyret. Som skolens nyutnevnte styreleder vil hun at handelshøyskolen finner sin plass i et stadig mer digitalisert samfunn.

Kunnskapsdepartement har utnevnt ny styreleder i forbindelse med overgangen til ny ledelsesmodell ved Norges Handelshøyskole. Tidligere har rektor fungert som både styreleder og faglig ansvarlig, mens administrerende direktør har vært leder for den administrative delen. Fra sommeren vil rektor lede både fagstaben og administrasjonen. Styrelederen vil være en ekstern representant. Det er denne rollen Kari Olsrud Moen har blitt utnevnt til.

Stort hjerte for NHH

1. august returnerer den tidligere NHH-studenten til skolen,som styreleder. Siden hun gikk ut fra NHH i 1994 har hun vært ansatt i McKinsey, vært statssekretær i Finansdepartementet og er nå konserndirektør i DNB. Det er forkjærligheten for NHH som har motivert henne til å ta på seg styrevervet.

– Som mange andre NHH-alumni har jeg et stort hjerte for NHH. Det er en fantastisk bra utdanningsinstitusjon. Samtidig må skolen stadig fornye seg. Den kan ikke leve på gammel storhet. Jeg synes at det er motiverende å kunne være med på den prosessen, sier Olrud Moen.

Hun tror at den nye ledelsesmodellen med ansatt rektor og ekstern styreleder vil gi en positiv dynamikk. Styreformen på NHH vil ligne mer på den man finner hos større bedrifter der man skiller mellom daglig leder og styreleder.

– Utgangspunktet er godt, så da er det bare å jobbe på og få den nye modellen til å fungere i praksis, sier Moen.

Ny rektor skal etter planen ansettes på styremøte i NHH 9. mars. Olrud Moen har ikke hatt en formell rolle i prosessen, men har likevel deltatt i ansettelsesprosessen.

– For meg er det viktig å kunne ha en stemme i prosessen, selv om jeg ikke formelt tiltrer før 1. august. Den viktigste jobben til et styre er jo nettopp å ansette daglig leder.

– Har du noen tanker om at du er første kvinnelige styreleder?

– Jeg synes at det bare er morsomt, men legger ikke noe spesiell vekt på det. Det er nok viktigere at jeg er den første eksterne.

Roser studentforeningen

Olrud Moen er ikke bekymret for at hun har for lite kjennskap til skolen slik den er i dag.

– Jeg kjenner selvfølgelig ikke skolen like godt som jeg gjorde da jeg gikk her selv 1990-94. På den annen side kjenner jeg flere av professorene, som jeg har møtt gjennom ulike utvalgsarbeid og i min tidligere jobb som statssekretær i Finansdepartementet. Jeg føler jeg har holdt kontakten hele veien gjennom bl.a. konferanser og gjesteforelesninger.

Studentforeningen spilte en stor rolle for Olrud Moen da hun var leder for kjernestyret i 1993. Engasjementet hun den gang opplevde tror hun også er der i dag.

– Studentforeningen er en av de største aktivaene til NHH. Engasjementet der er svært viktig å holde på, understreker Olrud Moen.

Gammeldags på digitalisering

Gjennom sin jobb i DNB ser Olrud Moen flere paralleller mellom Norges største bank og Norges Handelshøyskole.

– Begge har vært store viktige institusjoner i Norge i lang tid. De deler med det også mange av de samme utfordringene, slik som å ikke tro at man kan leve på gammel storhet i en ny tid.

Den nyutnevnte styrelederen opplever at mange ser på NHH som litt gammeldags på digitalisering. Det synes å gjelde både dagens studenter og folk i næringslivet som skal ansette NHH-ere.

– Skolen må finne sin posisjon i et mer digitalt samfunn. Det kommer ikke tydelig nok frem i dag. Hva skal NHH-kandidatene preges av? Lærer de nok om andre forretningsmodeller og digitalisering, og hvordan dette påvirker andre fagområder slik som strategi og ledelse, markedsføring, osv., spør Olrud Moen.

Det er disse spørsmålene hun går inn med i rollen som styreleder.

Ledelsesmodellen ved NHH var ikke noe som opptok Olrud Moen da hun selv var student. Likevel mener hun at måten skolen styres på er relevant for studentene.

– Studentene bør være opptatt av at de er attraktive kandidater i arbeidsmarkedet. Det har styringen av skolen innvirkning på. Jeg håper at studentene vil merke en forskjell i form av en positiv utvikling for skolen, en styrket merkevare og økt offensiv satsing på det digitale.

Videre er Olrud Moen opptatt av hvordan studentene kan styrke NHH. Her er spesielt studentrepresentantene i styret relevante.

– Har du en oppfordring til studentene?

– De jeg kommer til å se mest er studentrepresentantene. Jeg ønsker at det er ærlige og tydelige på de synes er viktig for videreutvikle NHH.

Olrud Moen ser at det kan være en fare for at den jevne NHH-student ikke får et eierskap til de langsiktige målene til skolen.

– Det ligger et ansvar hos begge parter. Ledelsen har et ansvar for at visjonene faktisk betyr noe for studentene, at de ikke blir bare fine slagord. Her kommer også studentrepresentantene inn med et ansvar for å formidle studentens sak til styret.

Mimrer om studentforeningen

Nå som Olrud Moen returnerer til NHH, mimrer hun tilbake til sin egen studietid.

– Studentforeningen var en veldig viktig del av opplevelsen for meg. Jeg studerte jo også, men det var foreningen som ga meg noe ekstra. Det ga ledelseserfaring og mye moro. Alt fra å koste rekeskall i førstekullsuken til å håndtere mer dramatiske hendelser knyttet til enkelte studenter. Mange av mine beste venner er fra tiden her.

– Noe av det aller morsomste var å arrangere førstekullsuke for de nye studentene høsten 1993. Å få ønske dem velkommen til en uke med fest og moro, og litt smådrypp av alvor. Det er kanskje enkelthendelsen jeg husker best.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram