Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Karakterpress på jussen


25. oktober 2017
Sist oppdatert: 25. oktober 2017

Det juridiske fakultet har lenge ønsket å dempe karakterpresset. Studenter ved fakultetet mener derimot at fakultet har like mye ansvar for presset som private aktører.

Karakterpress har vært et problem det på juridisk fakultet i en årrekke. For å forhindre dette presset har fakultetet tatt grep. Private aktører nektes nå bedriftspresentasjoner på fakultets område, med unntak av jusstudentenes karrieremesse Arbeidslivsdagene, også kjent som ALD.

K7 Bulletin har snakket med flere studenter som er kritiske til fakultet. En av disse er er jusstudenten «Kristoffer», som ønsker å forbli anonym av hensyn til fremtidige jobbmuligheter og derfor er gitt et fiktivt navn. Han mener at fakultetet driver med spill for galleriet når de på den ene siden nekter private en plattform på fakultetet i pressbekjempelsens navn, og på den annen side selv bidrar til karakterpresset.

Krav om B-snitt til arbeidsgruppeledere

Arbeidsgruppeledere er en stilling ved fakultetet der du får ansvar for studenter på første og andre studieår. I stillingen leder man en obligatorisk kollokviegruppe, gir innføring i juridisk skrivemåte og retter studentenes oppgaver.

JSU, Juridisk Studentutvalg, har tidligere gått i dialog med fakultetet om å fjerne kravet om B-snitt til arbeidsgruppelederstillinger.

– Dette gikk fakultetet faktisk med på. Nå tar de utgangspunkt i gode resultater, men ser til personlige egenskaper også. Problemet er at man ikke har kontroll på hvorvidt de faktisk har endret praksis. Man risikerer at «B-snittet» lever videre, sier JSU-leder Sausan Hussain.

Jusstudenten «Kristoffer» peker på at det oppstår flere problemer når du først har fått arbeidsgruppelederstilling.

– Når man først er blitt arbeidsgruppeleder oppstår det en favorisering. Arbeidsgruppeledere har for eksempel muligheten til å ta opp fag på høsten og har tidligere hatt egne seminarer for rekruttering til universitetskarrierer. Det fungerer også som et godkjentstempel som kommer godt med når man konkurrerer om de ettertraktede, men få, traineeplassene.

Karl Harald Søvig, dekan ved det juridiske fakultet, presiserer at resultater er en nødvendighet å se til når man ansetter studenter.

– I arbeidsgruppelederstillinger krever vi sterke faglige prestasjoner. Likevel ser vi til personlig egnethet og erfaring. Jeg opplever sånn sett at fakultetet praktiserer en mindre hard karakterlinje enn tidligere.

Studentkampanje mot karakterpress

De to foregående årene har JSU arrangert Jusspust-kampanjen, som skal sette fokus på karakterpresset. JSU mener fakultetet har respondert godt på denne.

– Professorene er enige i budskapet. Fakultetet har til en viss grad også vært samarbeidsvillige, men om vi har sett en faktisk forandring i måten fakultetet håndterer press på, kan jeg ikke si mye om per nå, sier Hussain.

Søvig er enig i at fakultetet har jobbet godt med Jusspust-kampanjen.

– I tillegg ønsker professorene i undervisningen å formidle at karakterer kun er et mål for å se hvor flink du er på skriftlig eksamen, hvor studentene jobber under tidspress og uten tilgang til kilder. Du kan ha mange andre juridiske kvalifikasjoner. Derfor vurderer fakultetet å ta inn andre vurderingsformer for å kartlegge studentenes ferdigheter, sier Søvig.

Kristoffer er klar over at fakultet riktignok har støttet JSU i Jusspust-kampanjen, men han har inntrykk av at det er mest som troféstøtte. Professorene gir formaninger ved starten av hvert kurs, der  de poengterer at C er en god karakter. Kristoffer er kritisk til effekten av dette.

– Problemet er at tiltaket ikke føles ”ekte”. Man kjøper ikke at en professor i rettsvitenskap forteller deg at C er en god karakter, i all den tid de åpenbart ikke har overvekt av C på sitt eget karakterkort.

Egen traineeordning

Fakultetet har nettopp lansert sin egen forskerlinje. Denne har representanter fra fakultetet omtalt som sin egen «traineeordning».

– Dette skjer samtidig som fakultet aktivt bekjemper traineeordninger gjennom de private. Når fakultetet operer på denne måten er det faktisk ikke verre enn å si at da er de også en av ”dem”, sier Kristoffer.

Inntaket til forskerlinjen er imidlertid ikke satt i stein helt enda.

– Vi skal i møte med fakultetet om forskerlinjen. JSU ønsker å påvirke fakultetet i hvordan de tar opp kandidater til forskerlinjen, sier JSU-leder Hussain.

Dette bekreftes av dekan Søvig, som presiserer at forskerlinjen kan være en pekepinn for hvor egnet man senere vil kunne være som forsker.

Svarer på kritikken

Til kritikken avfeier dekan Søvig at det dreier seg om dobbeltmoral fra fakultet.

– Fakultetet ønsker selvsagt at det er flinke folk som kan være undervisere og forskere. Det ligger i universitets natur at vi stiller faglige krav til de ansatte. Dette er heller ikke unikt for juridisk fakultet, men gjelder alle akademiske disipliner.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram