Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kjelleren inntar kjernestyret


5. november 2014
Sist oppdatert: 8. desember 2014
Det nye kjernestyret lover bil, app og førstekullsbankett hvis de får råd.


– Hva skal dere gjøre frem mot januar?

Wirkola: Det blir mye kunnskapsoverføring og overlapping. Vi må jo legge våre egne premisser. Hvor ofte skal vi møtes, hvordan skal vi samarbeide, og hvilke forventninger har vi til hverandre?

– Vi kan jo begynne å prate litt valgkampsaker, for eksempel om denne forslagsportalen dere har lovet. Hva er tanken der?

Wirkola: Det er å lage en plattform der det skal være enkelt å ta kontakt, og man kan komme med innspill og forslag til saker man ønsker behandlet. Det skal være et verktøy for studentene der de kan fremme de sakene de er mest opptatt av. På den måten kan vi bli oppmerksom på hva studentene vil vi skal ta tak i.

– Tror du den vil bli tatt mye i bruk?

Wirkola: Vi håper jo det. Den vil ha mest nytte om den blir tatt mye i bruk. Vi vil jobbe med å få ordet om portalen ut til studentene, og det optimale er å integrere den i en NHHS- app.

– Du har flere store prosjekter på gang, Marius. Et av dem er en egen NHHS-app, som det under valget viste seg at var et prosjekt allerede?

Ebbesen: Det er egentlig bare positivt at noen har jobbet aktivt med dette allerede. Vårt ønske er å utvide tilbudet av informasjonskanaler, og det er bare bra for studentene at vi er et steg nærmere å realisere appen.

– Dette er ikke den eneste nyinvesteringen deres. Dere skal også skaffe bil – muligens opptil flere?

Wirkola: I hvert fall én til å begynne med. I mine øyne er det et behov for bil ved mange anledninger, både for transport av materiell og personell. Dette gjelder spesielt for arrangementer som førstekullsuken, Uken, NHH-Symposiet og Bergen Challenge, men også for idrettslag som konkurrerer langt unna. Det vil være et godt velferdstilbud som jeg mener det er verdt å investere i.

– Sønning skal få inn ny hovedsamarbeidspartner. Kunne ikke denne partneren sponset bilen mot å få den dekket med reklame? NHHS-bilen «Hydro»?

Sønning: Det er absolutt målet å forsøke å benytte de hovedsamarbeidspartnerne vi har idag, eller å benytte det som forhåpentligvis blir en ny. Der ligger det et sort potensial for promotering, som kan brukes ved kontraktsinngåelse.

– Resten av styret skal investere i både forslagsportal, app, bil og førstekullsmiddag. Kommer dette til å gå rundt, Thomas?

Ebbesen: Vi må se mye nærmere på tallene. Dette er velferdstilbud. Er det store søknader, får det uansett være opp til studentene. Da er det ikke opp til oss å avgjøre disse investeringene.

– Det har nesten blitt tradisjon med folk fra Unge Høyre i KS. Jørund Gjesvik i år, Trygve Lehne i 2013, Saliba Korkunc i 2012, Madeleine Tennebek i 2011, og nå Embla Belsvik. Er dette et kuppforsøk?

Belsvik: Jeg tror folk fra Unge Høyre er veldig engasjerte. Når man først blir bitt av basillen så blir man bare værende. Jeg sluttet med partipolitikken for et år siden, og har fått meg en pause. Nå er jeg klar for et nytt prosjekt.

– Det er ikke for mye med fire kjellermedlemmer da? Hvordan skal dere håndtere dette hvis dere må behandle en kjellersak?

Wirkola: Dette med habilitet må vi absolutt ta opp hvis en situasjon oppstår.

Belsvik: Dette året sitter vi først og fremst i KS, og ikke som representanter for våre kjellergrupper.

– Men dere er jo ikke vedtaksdyktige dersom det er færre enn fem tilstedeværende og habile medlemmer?

Wirkola: Dersom dette skulle skje må vi se til representantskapet. Da får de ta over saken.

– Pedagogisk pilotprosjekt er en av dine saker, Kaja. Kunne du vært litt mer konkret?

Toset: Det jeg ønsker er en informasjonsspredning om hvordan pedagogiske tiltak fungerer, hvor effektive de er, og hvordan de gjøres. Vi er i en tid med stort mangfold av teknologiske virkemidler, og det er høyblokken er villige til å satse på nye
teknologiske løsninger. Jeg har lyst til å starte et «flipped classroom»-prosjekt. Dette går ut på at studentene lærer teori hjemme, mens forelesning brukes på case-gjennomgang.

– DreamworKS hadde en hundredagersplan, Verktøykassen en «Første arbeidsdags»-plan og Stø Kurs en åttidagersplan. Hvordan skal dere sørge for å komme raskt og tidlig i gang med deres fanesaker?

Wirkola: Vi ønsker å få i gang de sakene vi har stilt til valg på så fort som mulig. Vi håper også at det kommer saker inn på forslagsportalen, slik at vi har mer å ta tak i.

Belsvik: Det er ikke så mange av sakene våre vi kan sette en tidsfrist på. Dersom det tar lengre tid enn åtte dager, har vi ikke noe ønske om å avslutte sakene bare fordi tiden er ute.

Sønning: Det skal være fokus på kvalitet i det vi gjennomfører. Derfor har vi ikke satt noen konkrete tidsfrister.

– Dere arver en langsiktig strategi fra Stø Kurs. Hva skal dere først og fremst ta tak i der?

Wirkola: Vi har noen investeringsvisjoner. Vi vil forsøke å ta hensyn til den langsiktige strategien der. I tillegg er kapitalforvaltning i vinden, og dette er noe vi definitivt vil se nærmere på. Det er viktig at den langsiktige strategien gjennomsyrer våre beslutninger, ellers er det ingen hensikt at den lages nå. Vi vil forsøke å bruke den mest mulig.

– Hva håper dere å etterlate til KS16?

Wirkola: Et solid fundament og god kunnskap.

Peder Engesæth er journalist og kommentator i K7 Bulletin. Han har tidligere vært fagpolitisk ansvarlig i kjernestyret Verktøykassen i 2013.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram