Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kjernestyret om nyvalgt NHH–styremedlem: – Dette er et bevisst vedtektsbrudd

Herman Bøe Vilseth (25) er ny mannlig studentrepresentant i NHH-styret. Da han forlot mandagens valgutspørring for å dra på Svæveru’-øving, reagerte Informasjonsansvarlig i Kjernestyret.

Herman Bøe Vilseth er ny studentrepresentant i NHH-styret. Foto: UKEN
9. april 2022
Sist oppdatert: 9. april 2022

Informasjonsansvarlig i Kjernestyret Amund Hannevik er ikke imponert over opptrinnet. Han refererer til paragraf 10.11 i NHHS’ vedtekter. Der står det blant annet at det ikke skal “gjennomføres  andre arrangementer i NHHS-regi som kan være til hinder for medlemmenes deltakelse på valgutspørring. 

– Det er veldig dumt at dette skjer. Valgutspørringen er til for at studentene skal bli bedre kjent med kandidaten og finne ut hvem de ønsker å stemme på. NHH-styret er Norges Handelshøyskoles øverste styringsorgan. Da er det veldig dumt at noen studenter ikke får muligheten til å stille spørsmål til alle kandidatene fordi en av kandidatene må dra, skriver han i en e-post til K7 Bulletin.

Informasjonsansvarlig i Kjernestyret Amund Hannevik. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Kan slike hendelser få konsekvenser?

– Dette er et bevisst vedtektsbrudd, og skal ikke forekomme. Vedtektene er NHHS sitt øverste regelverk, og alle grupper i NHHS plikter å følge de. Slike hendelser blir ikke ignorert og kan få konsekvenser. Jeg har hatt dialog med lederen for Svæveru’ for å forsikre om at dette punktet ikke blir brutt i fremtiden.

Vilseth er uenig i kritikken.

– Først og fremst var det leit at den situasjonen skjedde. Jeg ble forsikret om at utspørringen på ingen måte skulle holde på så lenge. Jeg spurte også om vi kunne ta denne utspørringen først.

Han synes det er synd at det har blitt så stor oppstandelse rundt hendelsen, da han var tilstede under hele arrangementet før egen utspørring.

UKEsjefen mener det hele kunne vært unngått hadde man hatt bedre styr på tiden og bedre kommunikasjon. 

På spørsmål om motivasjonen og lojalitet er han tydelig.

– Hendelsen har ingenting med min motivasjon å gjøre. Jeg er ekstremt motivert og er veldig fornøyd med at det gikk veien.

Reagerer på Jodel 

– Jeg vil også legge til at jeg har fått med meg det som har blitt skrevet på Jodel, og det er leit, men sånn er det. Det er et visst mannskor som hele tiden blir dratt frem, og da synes jeg det er viktig å kommunisere at jeg er ferdig i Svæveru’ til 17. mai. Det kommer derfor ikke til å være noe som er viktigere enn min deltagelse i NHH-styret.

Han går nå femtekull, men opplyser om at han skal gå seks fulle år på NHH.

Flere medlemmer av Svæveru' innehar tunge verv. Foto: (Maximilian Ladwig/Foto NHHS)

Nå er leder av Kjernestyret og Internansvarlig begge medlemmer av Svæveru’, og du går fra rollen som UKEsjef til representant i NHH-styret. Bør NHH-studenter være bekymret for at makten er lite spredt i studentmiljøet?

– Det tror jeg ikke man skal være bekymret for. Jeg tror det handler mye om tilfeldigheter, og at det er positivt at folk er engasjerte og driver med flere ting.

– Mange i NHHS er med i flere grupper og det tenker jeg bare er bra. Da får man flere steder hvor man kan hente både erfaringer og input. Jeg tror ikke at studentene skal være urolige for lite spredning av makt i NHHS.

Har mer erfaring

– Du hadde to konkurrenter i valget. Hvorfor tror du at du vant?

– Jeg tror at det handler om at jeg har mer erfaring enn dem. Både som student og i NHHS. Rett og slett fordi jeg er femtekullist og har fått oppleve og erfart en del som kan komme godt med i rollen som studentrepresentant i NHH-styret.

Han trekker frem erfaringen som UKEsjef har gitt han.

– Man må være litt delikat i hvordan man fronter saker, og å finne balansen mellom en aggressiv tilnærming og det å være en nikkedukke. I tillegg til å være være klok i valg av kamper. De kampene man bør gå inn for å vinne er de sakene som er viktigst for alle studentene på NHH, og der det er størst mulighet for gjennomslag.

Sammenligner NHH-styret med UKEN

Hva er motivasjonen din?

– Jeg synes det er et eneste stort privilegium å få være UKEsjef. UKEN er først og fremst festival og moro, men den skal også skape studentvelferd og sørge for at studentene har det bra på NHH.

– I NHH-styret er det litt på samme måte, men i en større og mer seriøs og profesjonell setting. Jeg opplever det som ærefullt å skulle representere alle studentene på NHH.

Han forteller at man er i en unik posisjon som studentrepresentant, og at motivasjonen ligger i å besitte en stilling der man kan få utrettet noe.

I tillegg ønsker han å belyse ovenfor studentene hva stillingen som studentrepresentant faktisk innebærer.

– Jeg kan mene hva jeg vil, men jeg skal representere flertallet av studentene. Etter min mening handler mye av jobben om å være klar for å fronte en hvilken som helst sak for at fellesskapet skal få det så godt som mulig.

Vilseth forteller at han har opplevd halvparten av sin tid som NHH-student før korona, og halvparten av tiden under og etter pandemien.

– Det er ingen tvil om at det var mye mer liv og folk i gangene på NHH i tiden før korona. Jeg ønsker at man skal sitte igjen med en god akademisk tid på NHH, men også at man skal se tilbake på fem fine år hvor man har hatt det veldig kjekt. Det tror jeg er viktig for hele læringsopplevelsen.

Ønsker å være tilgjengelig for studentene

– Studentene trenger informasjon om hva studentrepresentanten faktisk kan bidra med.

Hvordan skal du være tilgjengelig for studentene?

– Jeg tror det kan være lurt for de to representantene å møte de nye kullene ved semesterstart, for eksempel i en introforelesning. Dette kan bidra til å senke terskelen for å ta kontakt med oss. 

Han mener at mangelen på synlighet har ført til at NHH-styret har gått glipp av mange verdifulle innspill når saker skal opp til behandling i styremøter.

– Det er viktig at informasjonen kommer ut slik at studentene får bedre mulighet til å komme med innspill, både i forkant og etterkant av møter.

Betalt verv

I 2021 ble det avholdt ni styremøter ved NHH. På NHH sine nettsider står det at “Styremedlemmer har ei årleg grunngodtgjersle på kr 67.800 og honorar på kr 11.300/7.900 per møte over/under fire timar der dei deltek.”

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram