Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Konkurranse på stilling i Kjernestyret

Kandidatene under valgutspørring.
Kandidatene under valgutspørring.
Det var lang kø for å stille spørsmål til kandidatene for stillingen som informasjonsansvarlig i Kjernestyret året 2022. Foto: Privat
15. oktober 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Ragnild Tiller er en av to kandidater som stilte til stillingen som informasjonsansvarlig ved årets høstvalg. Hun er ansvarlig redaktør i K7 Bulletin og har frasagt seg all redaksjonell innblanding i denne saken. Valget stengte klokken 12:00 fredag, og K7 Bulletin har ventet med å publisere saken til valget er omme.

Onsdag 13. oktober var det valgutspørring i Aulaen.

På agendaen sto utspørring av blokken Origo som stiller Kjernestyret (KS), én individuell kandidat til stillingen som informasjonsansvarlig i Kjernestyret, blokken INSYMPTION som stiller til NHH-Symposiet 2023 og én kandidat til stillingen som logistikksjef i Bergen Challenge (BC).

Kjernestyret

De siste som ble utspurt var kandidatene til Kjernestyret. Selv om utspørringen av de øvrige kandidatene ble interessant, var det knyttet mest spenning knyttet til stillingen som informasjonsansvarlig. Her stiller både Amund Hannevik og Ragnild Tiller til valg.

Journalisten vs. programmereren

Begge har lang fartstid i NHHS. Amund Hannevik har vært med i studentforeningen siden høsten 2018 og er i dag leder av IT-gruppen. Mye av det han går til valg handler om å bedre informasjonsflyten gjennom digitale informasjonskanaler.

– NHHS-nettsiden er særdeles bra, men den kan bli bedre. Jeg har laget den. Førstekullister får veldig mye informasjon om foreninger og underutvalg de kan være med i på kort tid. Som informasjonsansvarlig vil jeg blant annet bedre siden gjennom å lage filtre slik at man enkelt kan finne frem til de stedene man vil være med. Ønsker man å drive med billedredigering, så skal man kunne søke på dette og få opp relevant undergruppe.

Ellers går det frem av hjertesakene hans at han ønsker å få til en bedre informasjonsflyt mellom grupper. I dag bruker de forskjellige kommunikasjonskanaler. Messenger, Slack og epost for å nevne noen. Hannevik er interessert i å få til en felles kommunikasjonskanal som gjør kommunikasjon på tvers av gruppene enklere.

Tiller har vært journalist og magasinredaktør her i K7 Bulletin. I skrivende stund er hun ansvarlig redaktør. Hun går til valg på å bedre forholdet og kommunikasjonen mellom Mediesenteret og resten av foreningen.

– Dårlig kommunikasjon mellom K7 Bulletin og resten av studentforeningen har tidvis resultert i misforståelser og lite grundig journalistikk. Bedre kontakt mellom partene vil styrke avisen. Den er en fundamental del av demokratiet i NHHS, sier Tiller.

Ellers går hun til valg på å kommunisere ut hvilke avgjørelser Kjernestyret tar. På dette punktet spurte nåværende KS-leder Stine Stolpestad hvordan hun vil kommunisere KS’ avgjørelser bedre. I dag blir de lagt ut på NHHS’ nettside. Til dette svarte Tiller:

– Legge dem ut på Instagram for eksempel.

Ellers ønsker begge å jobbe videre med rekruttering og inkludering i NHHS.

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram