Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Koronapandemien preger førstekull – flere har reist hjem

Studiestarten har vært annerledes i år. Her fra immatrikuleringen av bachelorstudenter i august 2019. Francesco Cilia, Foto NHHS
Studiestarten har vært annerledes i år. Her fra immatrikuleringen av bachelorstudenter i august 2019. Francesco Cilia, Foto NHHS
13. september 2020
Sist oppdatert: 30. oktober 2020

Mandag 31. august kom nyheten om at NHH stengte all fysisk undervisning etter økt smitte. Da hadde de nye førstekullistene hatt ordinær undervisning i to uker. Hvordan oppleves det å gå over til full digital undervisning, når man nettopp har begynt på en ny skole?

I annerledesåret 2020 lå det i kortene at høstsemesteret ville se annerledes ut. Det var likevel tydelig at NHH ønsket å gi de nye studentene en god start på studiene. Blant annet var det prioritert at førstekull skulle få tilbud om fysiske forelesninger på Campus. Med et rullerende system fikk man muligheten til å møte opp i en tredjedel av forelesningene, mens resten kunne følges digitalt.

Denne løsningen ble det imidlertid slutt på da NHH måtte stenge ned for all fysisk undervisning for å stoppe smittespredningen.

Tirsdag 8. september kunngjorde NHH i en melding på Canvas at skolen forlenger nedstengingsperioden. Dette var i sammenheng med Byrådets anbefalinger, for å få smitteutbruddet i Bergen under kontroll. Det betyr at NHH tidligst vil åpne for fysisk undervisning 21. september. I denne perioden sitter studentene hjemme og følger digital undervisning.

Velger å studere hjemmefra

K7 Bulletin har spurt førstekullist Felix Sandblom om hvordan han opplever det digitale undervisningstilbudet. Han har i likhet med mange andre studenter reist fra Bergen og er nå hjemme i Bærum. Foreløpig tenker han ikke på å reise tilbake.

– Hvis det åpner opp for fysisk undervisning tror jeg ikke det blir før høstferien, så foreløpig blir jeg hjemme. Dette er jo en alvorlig situasjon med tanke på smitte og det er viktig å innføre tiltak, forteller Sandblom.

– Jeg tror NHH kommer til å være forsiktige med å åpne opp for tidlig. De fikk mye negativ omtale i forbindelse med smitteutbruddet på skolen. Det førte nok til et svekket omdømme, så jeg tror det er ekstra viktig å vise at man tar ansvar nå. Derfor vil man kanskje være ekstra forsiktige med å åpne NHH for tidlig.

– Hvordan syntes du det digitale undervisningstilbudet har fungert?

– Det har fungert ganske bra. Særlig gruppeundervisningene i matte og bedriftsøkonomi som har foregått på Zoom har vært veldig bra. Zoom har generelt fungert godt, på den vanlige videotjenesten har det vært mye tekniske problemer. Mange studenter opplever mye hakking i videoene og det har blitt et irritasjonsmoment. Generelt sett syntes jeg det har vært en god digital løsning, men likevel merkes det at man ikke får det samme utbyttet som ved vanlig undervisning, sier Sandblom.

Savner det sosiale 

– Hva savner du fra forelesningene på Campus?

– Først og fremst det sosiale, jeg savner å møte andre medstudenter. I tillegg får man en annen relasjon til undervisningsopplegget når man er fysisk til stede. Da har man bedre muligheter til å delta aktivt i timen, stille spørsmål og diskutere. Samtidig får man en bedre rutine av å møte opp på skolen, nå flyter dagene mer inn i hverandre.

– Tror du situasjonen vi er i nå får en innvirkning på eksamen?

Førstekullist Felix Sandblom. Foto: Privat.

– Jeg er innstilt på at eksamen blir gjennomført på vanlig måte. Det kommer nok en løsning slik at det blir eksamen på skolen med karaktervurdering. Men denne perioden kan kanskje påvirke resultatene i en negativ retning. Mulighetene for å diskutere og stille spørsmål er ikke like gode, det tror jeg kan føre til svekkede resultater hos mange studenter. Hvis det eventuelt blir hjemmeeksamen, kan det jo ende opp med å bli vurdering bestått/ikke bestått. Men det får man eventuelt ta når den tid kommer, det er ikke så lurt å være innstilt på det nå, avslutter Sandblom.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram